Højt forretningsmomentum i usikre tider

Frank Vang-Jensen

20-10-2022 06:40

Vi er nu et godt stykke inde i efteråret, hvor bladene bliver røde, og dagslyset aftager. Men dette efterår er anderledes. For mange er verden blevet mere usikker, og der er mennesker, der føler sig mindre trygge end før, personligt og økonomisk.

I 3. kvartal hævede centralbankerne i Danmark og Finland renten, så den kom i positivt territorium, ligesom Norge og Sverige havde gjort i tidligere kvartaler. Selvom de højere renter vil dæmpe den økonomiske aktivitet på mellemlang sigt, bør de også ses som en sund tilpasning, der gradvist får os tilbage til mere normaliserede markedsforhold på lang sigt.

Vi forventer, at denne udvikling fortsætter i de kommende kvartaler, da renterne forventes at stige yderligere i alle fire lande.

I Nordea fastholdt vi i 3. kvartal et højt forretningsmomentum og en stærk volumenvækst i tråd med vores forretningsplan og nøgleprioriteter.

Aktiviteten på det nordiske boligmarked var klart lavere. Nedgangen var størst i Sverige, hvor boligpriserne faldt med ca. 5 pct. i forhold til året før. Alligevel steg vores samlede boligudlån 4 pct. i 3. kvartal, og endnu en gang øgede vi vores markedsandel i alle de nordiske lande.

Kombinationen af vores høje proaktivitet og stærk kundeefterspørgsel medførte en klar stigning i udlånet til erhvervskunder på 12 pct. i kvartalet.

Det stærke resultat for de første tre kvartaler af året betyder, at vi har opdateret forventningerne til 2022. Omkostningsprocenten for helåret 2022 forventes nu at ligge på 48-49. Forventningen til egenkapitalforrentningen for 2022 er uændret og ligger på over 11 pct.

Vi har fokus på at nå vores finansielle mål for 2025 med en egenkapitalforrentning på over 13 pct.

Sigtbarheden i det nuværende finansielle miljø er lav, og vi forventer, at det fortsætter i de kommende kvartaler. Men vi er godt rustet til at modstå vanskeligere økonomiske forhold, og vi er her for at støtte kunderne og de nordiske samfund.

Det er vores vej frem – at være den foretrukne finansielle partner for vores kunder. I både gode og udfordrende tider.

Kvartalsresultat
Om os
Blog