Hög affärsaktivitet trots osäkert läge

Frank Vang-Jensen

2022-10-20 06:47

Nu är hösten på god väg och löven börjar skifta i färg samtidigt som dagsljuset försvinner allt mer. Men den här hösten skiljer sig från det vi är vana vid. Många människor upplever omvärlden som allt mer oförutsägbar och man känner en större otrygghet, både på ett personligt plan och ifråga om den egna ekonomin.

Under tredje kvartalet höjde centralbankerna i Danmark och Finland sina styrräntor över nollstrecket, precis som man gjort i Norge och Sverige under tidigare kvartal. Även om det högre ränteläget kommer att dämpa den ekonomiska aktiviteten på medellång sikt, bör det också ses som en sund korrigering som på längre sikt gradvis tar oss tillbaka mot mer normala marknadsförhållanden.

Vi räknar med att den här utvecklingen fortsätter under kommande kvartal med tanke på att räntorna sannolikt fortsätter att stiga i alla fyra länderna.

Under tredje kvartalet bibehöll vi en hög affärsaktivitet och volymerna ökade kraftigt – i linje med vår affärsplan och våra huvudprioriteringar.

Aktiviteten var lägre vilket framgick tydligt på de nordiska bostadsmarknaderna. Inbromsningen var kraftigast i Sverige där bostadspriserna sjönk med omkring 5 procent jämfört med föregående år. De samlade bolånevolymerna steg trots detta med 4 procent under tredje kvartalet, och vi ökade återigen våra marknadsandelar i hela Norden.

Kombinationen av vår höga proaktivitet och hög efterfrågan från kunderna ledde till att företagsutlåningen ökade markant under kvartalet. Företagsutlåningen steg med 12 procent.

Vårt starka resultat under årets första tre kvartal innebär att vi har uppdaterat utsikterna för 2022. K/I-talet för helåret 2022 väntas nu bli 48–49 procent. Vår prognos om en avkastning på eget kapital som överstiger 11 procent är oförändrad.

Vi är fast beslutna att nå vårt finansiella mål för 2025 – en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent.

I nuläget är händelseutvecklingen svår att förutse och vi räknar med att den här osäkerheten kvarstår under de närmaste kvartalen. Vi står emellertid väl rustade för att klara svårare förhållanden och vi finns här för att stötta våra kunder och de nordiska samhällena.

Det här är vägen framåt för oss – vi vill vara förstahandsvalet som finansiell partner för våra kunder. I både goda och utmanande tider.

Delårsrapport
Om oss
Blogg