01-11-2021 13:13

Nordea YK:n ilmastokokouksessa: ”Pankeilla on tärkeä rooli vihreässä siirtymässä”

Maailman johtajat, neuvottelijat sekä hallitusten, yritysten ja kansalaisjärjestöjen edustajat ovat tällä viikolla kokoontuneet Glasgow’hun YK:n ilmastokokoukseen (COP26). Tavoitteena on päästä sopimukseen keinoista, joilla hillitään kiihtyvää ilmastonmuutosta. Kokouksessa on mukana myös Nordean ylintä johtoa ja ilmastoasiantuntijoita. He osallistuvat keskusteluihin, joissa käsitellään rahoitussektorin roolia ja vastuuta siirtymässä kohti vähähiilistä taloutta.

Group Sustainability -yksikön johtaja Anders Langworth, ESG Analysis -yksikön johtaja Veronica Palmgren ja Senior Climate Specialist Stefan Henningsson Nordeasta ovat paikan päällä ilmastokokouksen ensimmäisenä päivänä. He odottavat perinpohjaisia keskusteluja siitä, miten maailmantaloudessa voitaisiin päästä nollapäästöihin. Anders Langworth ja Stefan Henningsson ovat osallistuneet ilmastokokouksiin aiemminkin, mutta Veronica Palmgrenille tämä on ensimmäinen kerta. He kaikki ovat yhtä mieltä tämänvuotisessa kokouksessa käsiteltävien asioiden kiireellisyydestä.

Anders Langworth: ”YK:n ilmastokokous tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden jakaa tietoa. Nordea on Pohjoismaiden johtava pankki, ja uskon meidän tuovan keskusteluun lisäarvoa, koska teemme aktiivista yhteistyötä kansainvälisesti. Lisäarvoa tuo myös tapamme tukea asiakkaitamme ja auttaa heitä tekemään vastuullisia valintoja."

"Ratkaistavia haasteita on silti vielä paljon, ja odotan niitä käsitteleviä keskusteluja.”

Stefan Henningsson: ”Yli 130 maata on nyt sitoutunut tavoitteeseen vähentää nettopäästöt nollaan vuoteen 2050 mennessä. Se on hyvä asia. Vaikka nollapäästöt ovat kriittinen pitkän aikavälin tavoite, päästöjä on kuitenkin vähennettävä jo seuraavien 5–10 vuoden aikana. Siksi tämänvuotisessa ilmastokokouksessa pyritään saamaan yhä useammat maat asettamaan välitavoitteita."

"Toinen suuri teema on julkinen rahoitus. Ilmastonmuutoksen vaikutuksille alttiit kehittyvät maat vaativat teollisuusmaita lunastamaan lupauksensa ilmastotoimien tukemisesta vähintään 100 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla vuodessa.”

Vastuullisuus ei liity pelkästään ilmastoon

Veronica Palmgren: ”Vastuullisuus on monitahoinen asia. Siihen sisältyvät ilmastoasiat, mutta myös yhteiskuntaan, hallintotapaan, biodiversiteettiin ja moniin muihin asioihin liittyvät seikat. Ristiriitoja voi syntyä usein, kun ratkaisu yhteen ongelmaan vaikuttaakin toiselta kannalta katsottuna haitallisesti."

"Sääntelyä ja periaatteita laaditaan kovaa vauhtia, ja on tärkeää, että määritelmissä – esimerkiksi vihreyden määritelmässä – otetaan huomioon useita näkökohtia, mutta ilmaistaan asiat silti järkevästi ja käytännönläheisesti."

Pankit vievät muutosta eteenpäin

Anders Langworth: ”Maailmaan on luotava uusi vähähiilinen talous, ja rahoituslaitoksilla on merkittävä rooli tässä muutoksessa. Rahoituslaitokset voivat rahoituksen ja sijoitusten kautta vaikuttaa päätöksentekoon kaikkialla maailmassa. Koko yhteiskunnan täytyy kuitenkin tehdä yhteistyötä. Olen ylpeä siitä, että Nordealla on aktiivinen rooli ja että konsernijohtaja, ylimmän johdon jäsenet ja asiantuntijat edustavat meitä tänä vuonna useissa paneelikeskusteluissa täällä Glasgow’ssa, Helsingissä ja ilmastokokoukseen liittyvissä virtuaalitapahtumissa.”

Lue lisää vastuullisuudesta Nordeassa.

Mikä on YK:n ilmastokokous (COP26)?

Yhdistyneiden kansakuntien vuotuinen ilmastokokous, COP26, järjestetään tänä vuonna 31.10.–12.11.2021 Glasgow’ssa Ison-Britannian isännöimänä. ”COP” tulee sanoista ”Conference of the Parties” (osapuolikokous), ja tänä vuonna YK järjestää ilmastokokouksen 26. kerran. Ennen kokousta Iso-Britannia keskustelee kunkin maan kanssa ilmastokokouksen tavoitteista ja pyrkii sopimaan siitä, miten ilmastonmuutosta torjutaan. Maailman johtajat, neuvottelijat sekä hallitusten, yritysten ja kansalaisjärjestöjen edustajat kokoontuvat yhteen, ja Nordea osallistuu 12 päivän aikana yli 10 paneelikeskusteluun.

 
 


Nordea YK:n ilmastokokouksessa

 

Date

Time GMT/ CET /EET

Title/Broadcast link

Panelists/keynote

Nov 3

9:00 / 10:00 / 11:00

Boosting sustainable financing, Nordic perspective

- Veronica Palmgren, Head of ESG Analysis, Nordea

- Marie Aglert, EKN, the Swedish Export Credit Agency,

- Johan Henningsson, Head of Sustainability, SEK, the Swedish Export Credit Corporation,

Nov 3

11:30 / 12:30/ 13:30

The Pathway towards a Global Standard for Sustainability Reporting

- Anders Langworth, Head of Sustainability, Nordea

- Erik Thedéen, Director General, FI, Swedish FSA, and Chair of the IOSCO Sustainable Task Force

Nov 4

14:30 / 15:30 / 16:30

Climate action in banking: sharing our progress, learnings and challenges. (broadcast link to be updated)

- Frank Vang-Jensen, CEO, Nordea

- Carlos Torres Vila, Chairman of the Board of Directors, BBVA

- Bill Winters, CEO, Standard Chartered

- Andrew Bester, Member of the Management Board Banking and Head of Wholesale Banking, ING.

Nov 5

14:15 / 15:15 / 16:15

Enabling Exponential Climate Policy

- Stefan Henningsson, Senior Climate Specialists, Nordea

- Dr. Arunabha Ghosh, Chief Executive Officer at Council on Energy, Environment and Water (CEEW)

- Tomer Shalit, Founder & CPO, ClimateView

- Linda Burenius, Head of Development, Global Challenge Foundation

- Mattias Frumerie, Head of Delegation to UNFCCC at Swedish Ministry of Environment

- Johan Falk, CEO, Exponential Roadmap Initiative

Nov 11

14:00 / 15:00 / 16:00

The future of finance - sustainable impact

- Anders Langworth, Head of Sustainability, Nordea

- Nina Arkilahti, Head of Business Banking and Group Leadership Team, Nordea

- Hanna Kaskela, Director of Responsible Investments, Varma

- Arjen Berends, CFO, Wärtsilä

- Petri Vuorio, Director EU/SME/Climate Issues, Confederation of Finnish Industries