2021-11-01 15:16

Nordea på COP26: ”Banker har en central roll i den gröna omställningen”

Den här veckan samlas världens ledare, regeringsföreträdare, förhandlare, företag och frivilligorganisationer på COP26 i Glasgow för att komma överens om hur den allt snabbare klimatförändringen ska motverkas. Även Nordeas högsta ledning och klimatexperter finns med och kommer att delta i diskussioner om finanssektorns roll och ansvar i omställningen till en koldioxidsnål ekonomi.

Det är första dagen på COP26 och Anders Langworth, chef för Group Sustainability, Veronica Palmgren, chef för ESG Analysis, och Stefan Henningsson, Senior Climate Specialist, är på plats och ser fram emot många timmars diskussioner om hur världsekonomin ska styras mot att nå nettonollutsläpp och om bankens roll i den gröna omställningen.

Anders Langworth: ”COP26 är en fantastisk möjlighet för kunskapsutbyte, och som den ledande banken i Norden tror jag att Nordea kan bidra positivt till diskussionen genom vår aktiva roll i flera internationella initiativ och samarbeten samt vår erfarenhet av att stötta och göra det möjligt för våra kunder att göra hållbara val.

"Med det sagt finns det många stora utmaningar att lösa och i forum som det här finns möjligheten för mer samarbeten och nya lösningar.”

Stefan Henningsson: ”Mer än 130 länder har nu förbundit sig till ett mål om att nå nettonollutsläpp till 2050. Det är bra. Men även om nettonollutsläpp är ett kritiskt långsiktigt mål, så måste utsläppsminskningarna uppnås inom de närmaste fem till tio åren. Därför kommer årets COP i hög grad att handla om att få fler tillkännagivanden om mellanliggande mål."

"Statsfinanser är ytterligare en stor fråga, där utvecklingsländer som är sårbara för klimatförändringar kommer att sätta press på utvecklade länder att bidra med minst 100 md dollar per år i stöd i enlighet med det globala avtalet.”

Hållbarhet handlar om mer än bara klimatet

Veronica Palmgren: ”Hållbarhet är komplext. Det innefattar klimatfrågor men också sådant som rör socialt ansvar, bolagsstyrning, biologisk mångfald och annat. De här frågorna tenderar att skapa dilemman där en lösning på ett problem har en negativ inverkan på ett annat."

"Regleringar och riktlinjer tas fram i snabb takt, och det är viktigt att definitionerna, till exempel för vad som ska anses vara grönt, tar hänsyn till flera olika aspekter men samtidigt förblir relevanta och praktiska.”

Banker driver utvecklingen

Anders Langworth: ”Världen måste skapa en ny koldioxidsnål ekonomi, och finansinstituten har en central roll i den här övergången. Finansinstitut kan fatta och påverka beslut i hela världen genom sin finansiering och sina investeringar. Emellertid måste alla delar av samhället arbeta tillsammans. Jag är stolt över att Nordea tar en aktiv roll och kommer att ha möjligheten att föra fram vår del i flera paneldiskussioner i år – genom vår vd, delar av högsta ledningen och specialister – här i Glasgow, i Helsingfors och på virtuella evenemang med koppling till COP26.”

Läs om hållbarhet i Nordea.

Vad är COP26?

FN:s årliga klimatkonferens 2021, COP26, hålls mellan den 31 oktober och 12 november 2021 i Glasgow, med Storbritannien som värd. COP står för ”Conference of the Parties” och är den 26:e klimatkonferensen i FN:s regi. Inför COP26 har Storbritannien samarbetat med varje land för att diskutera målen för COP26 och nå överenskommelser om hur klimatförändringen ska hanteras. Världens ledare, förhandlare, regeringsföreträdare, företag och frivilligorganisationer kommer att träffas, och Nordea deltar i fler än tio paneldiskussioner under de tolv dagarna.

 
 


Nordea på COP26

 

Date

Time GMT/ CET /EET

Title/Broadcast link

Panelists/keynote

Nov 3

9:00 / 10:00 / 11:00

Boosting sustainable financing, Nordic perspective

- Veronica Palmgren, Head of ESG Analysis, Nordea

- Marie Aglert, EKN, the Swedish Export Credit Agency,

- Johan Henningsson, Head of Sustainability, SEK, the Swedish Export Credit Corporation,

Nov 3

11:30 / 12:30/ 13:30

The Pathway towards a Global Standard for Sustainability Reporting

- Anders Langworth, Head of Sustainability, Nordea

- Erik Thedéen, Director General, FI, Swedish FSA, and Chair of the IOSCO Sustainable Task Force

Nov 4

14:30 / 15:30 / 16:30

Climate action in banking: sharing our progress, learnings and challenges. (broadcast link to be updated)

- Frank Vang-Jensen, CEO, Nordea

- Carlos Torres Vila, Chairman of the Board of Directors, BBVA

- Bill Winters, CEO, Standard Chartered

- Andrew Bester, Member of the Management Board Banking and Head of Wholesale Banking, ING.

Nov 5

14:15 / 15:15 / 16:15

Enabling Exponential Climate Policy

- Stefan Henningsson, Senior Climate Specialists, Nordea

- Dr. Arunabha Ghosh, Chief Executive Officer at Council on Energy, Environment and Water (CEEW)

- Tomer Shalit, Founder & CPO, ClimateView

- Linda Burenius, Head of Development, Global Challenge Foundation

- Mattias Frumerie, Head of Delegation to UNFCCC at Swedish Ministry of Environment

- Johan Falk, CEO, Exponential Roadmap Initiative

Nov 11

14:00 / 15:00 / 16:00

The future of finance - sustainable impact

- Anders Langworth, Head of Sustainability, Nordea

- Nina Arkilahti, Head of Business Banking and Group Leadership Team, Nordea

- Hanna Kaskela, Director of Responsible Investments, Varma

- Arjen Berends, CFO, Wärtsilä

- Petri Vuorio, Director EU/SME/Climate Issues, Confederation of Finnish Industries

 

 

Hållbara banktjänster
Hållbarhet