01-11-2021 15:00

Nordea på COP26: – Banker spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet

Denne uken samles statsledere, myndigheter, forhandlere, selskaper og ikke-statlige organisasjoner på COP26 i Glasgow for å bli enige om hvordan vi skal begrense de økende klimaendringene. Nordeas toppledelse og klimaeksperter deltar også og skal være med i samtalene om finansbransjens rolle i og ansvar for lavkarbonøkonomien.

Det er første dag på COP26, og Nordeas Anders Langworth, leder av Group Sustainability, Veronica Palmgren, leder av ESG Analysis, og Stefan Henningsson, seniorspesialist på klima, er på plass og ser frem til diskusjoner om hvordan den globale økonomien kan drives mot netto nullutslipp. Anders Langworth og Stefan Henningsson har vært på COP-konferanser før, men for Veronica Palmgren er det første gang. Alle deler en følelse av at det haster – en følelse som gjennomsyrer årets konferanse.

Anders Langworth: – COP26 er en god mulighet for kunnskapsdeling, og som den ledende banken i Norden mener jeg at Nordea tilfører verdi til diskusjonene. Vi har en aktiv rolle i flere internasjonale initiativer og samarbeid, og vi støtter kundene våre og gir dem muligheten til å ta bærekraftige valg."

– Når det er sagt, er det mange utfordringer som må løses, og jeg ser frem til å diskutere dem.

Stefan Henningsson: – Over 130 land har nå forpliktet seg til et mål om å redusere utslipp til netto null innen 2050. Det er positivt. Men selv om netto null er et avgjørende langsiktig mål, må vi klare å kutte utslipp i løpet av de neste fem til ti årene. Derfor vil mye av fokuset på årets COP være på å legge frem flere delmål.

– Offentlig finansiering er en annen viktig sak, der klimautsatte u-land vil legge press på i-land om å bidra med minst 100 milliarder USD i året slik det lagt opp til i den internasjonale avtalen.

Bærekraft handler om mer enn klimaet

Veronica Palmgren: – Bærekraft er en sammensatt problemstilling. Det handler om klimaproblemer, men også om sosiale forhold, eierstyring og problemer knyttet til biologisk mangfold. Disse problemene har en tendens til skape dilemmaer der løsningen på ett problem skaper problemer for et annet.

– Det jobbes stadig med å utvikle forskrifter og retningslinjer, og det er viktig at definisjonene, for eksempel hva som skal defineres som grønt, tar hensyn til flere aspekter, men samtidig er relevante og praktiske.

Banker er drivere

Anders Langworth: – Verden må bygge en ny økonomi – en lavkarbonøkonomi, og finansinstitusjoner spiller en avgjørende rolle i denne overgangen. Finansinstitusjoner kan nå ut til og påvirke beslutninger over hele verden gjennom finansiering og investering. Men alle deler av samfunnet må jobbe sammen. Jeg er stolt av at Nordea er en aktiv aktør og vil være representert i flere paneler i år. Vi har med konsernsjefen vår, toppledere og spesialister her i Glasgow, i Helsinki og gjennom virtuelle arrangementer knyttet til COP26.

Les mer om bærekraft i Nordea.

Hva er COP26?

FN’s årlige klimakonference i 2021, COP26, finder sted fra 31. oktober til 12. november 2021 i Glasgow med Storbritannien som vært. COP står for ”Conference of the Parties”, og det er den 26. klimakonference, som FN har arrangeret. I perioden op til COP26 samarbejder Storbritannien med alle landene for at drøfte målene for COP26 og skabe enighed om at begrænse klimaforandringerne. Verdens topledere, mæglere, regeringsrepræsentanter, virksomheder og NGO’er mødes, og Nordea deltager i over 10 paneldiskussioner i løbet af de 12 dage.

 
 


Nordea på COP26

 

Date

Time GMT/ CET /EET

Title/Broadcast link

Panelists/keynote

Nov 3

9:00 / 10:00 / 11:00

Boosting sustainable financing, Nordic perspective

- Veronica Palmgren, Head of ESG Analysis, Nordea

- Marie Aglert, EKN, the Swedish Export Credit Agency,

- Johan Henningsson, Head of Sustainability, SEK, the Swedish Export Credit Corporation,

Nov 3

11:30 / 12:30/ 13:30

The Pathway towards a Global Standard for Sustainability Reporting

- Anders Langworth, Head of Sustainability, Nordea

- Erik Thedéen, Director General, FI, Swedish FSA, and Chair of the IOSCO Sustainable Task Force

Nov 4

14:30 / 15:30 / 16:30

Climate action in banking: sharing our progress, learnings and challenges. (broadcast link to be updated)

- Frank Vang-Jensen, CEO, Nordea

- Carlos Torres Vila, Chairman of the Board of Directors, BBVA

- Bill Winters, CEO, Standard Chartered

- Andrew Bester, Member of the Management Board Banking and Head of Wholesale Banking, ING.

Nov 5

14:15 / 15:15 / 16:15

Enabling Exponential Climate Policy

- Stefan Henningsson, Senior Climate Specialists, Nordea

- Dr. Arunabha Ghosh, Chief Executive Officer at Council on Energy, Environment and Water (CEEW)

- Tomer Shalit, Founder & CPO, ClimateView

- Linda Burenius, Head of Development, Global Challenge Foundation

- Mattias Frumerie, Head of Delegation to UNFCCC at Swedish Ministry of Environment

- Johan Falk, CEO, Exponential Roadmap Initiative

Nov 11

14:00 / 15:00 / 16:00

The future of finance - sustainable impact

- Anders Langworth, Head of Sustainability, Nordea

- Nina Arkilahti, Head of Business Banking and Group Leadership Team, Nordea

- Hanna Kaskela, Director of Responsible Investments, Varma

- Arjen Berends, CFO, Wärtsilä

- Petri Vuorio, Director EU/SME/Climate Issues, Confederation of Finnish Industries