27-10-2021 13:19

Ohjausta yrityksille: Nordean ensimmäinen Nordic Mentoring Sessions -ohjelma käynnistyy

Nordean ensimmäinen Nordic Mentoring Sessions -ohjelma toteutetaan tämän syksyn aikana. Huippuasiantuntijamme ja kokeneet johtamisen, markkinoinnin, rahoituksen ja lakiasioiden ammattilaisemme antavat aloitteleville yrityksille henkilökohtaista ohjausta.
Three women and two men in a business meeting

Nordea haluaa tukea startup-yrityksiä menestyvän liiketoiminnan rakentamisessa. Käymme vuosittain kumppaniverkostomme välityksellä keskusteluja satojen yrittäjien kanssa.

Yksi tuoreimmista hankkeistamme on Nordic Mentoring Sessions -ohjelma, jossa yhteistyökumppaninamme on Slush, maailman johtava kasvuyritystapahtuma. Järjestämme loka-marraskuussa startupeille kahdenkeskistä mentorointia, joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuden saada Nordean huippuasiantuntijoiden ja kokeneiden johtamisen, markkinoinnin, rahoituksen ja lakiasioiden ammattilaisten näkemyksiä.

Monet Nordean asiantuntijat ja ylimmissä johtotehtävissä toimivat esihenkilöt ovat jo nyt aktiivisesti mukana startup-yritysten ekosysteemissä. Nyt olemme kuitenkin ensimmäisen kerran koonneet yhteen näin paljon osaamista ja kokemusta seuraavan sukupolven yritysten kasvun tueksi. Yksi tämän vuoden mentoreista on Business Bankingin johtaja Nina Arkilahti, joka kertoo mentoroinnin ideasta.

Seuraavan sukupolven tukena

”Yrittäjyydellä on Pohjoismaiden talouksissa tärkeä rooli, sillä se tuottaa innovaatioita, varmistaa kestävän kasvun ja luo työpaikkoja. Kun autamme startup-yrityksiä kasvamaan, osallistumme niiden yhteiskuntien kehittämiseen, joissa toimimme. Mentorointiohjelman avulla voimme tarjota osaamistamme ja kokemustamme, sillä meillä on kaikkien uusille yrityksille tärkeiden asioiden asiantuntijoita.”

Nina Arkilahti ei epäröinyt hetkeäkään, kun häntä pyydettiin mentoriksi:

”Minua innostaa nähdä etenkin nyt pandemian jälkeen yrittäjiä, jotka eivät pelkää ratkaista todellisia esimerkiksi terveyteen ja ilmastoon liittyviä ongelmia rohkeilla ja älykkäillä liikeideoilla. Annan yritysten käyttöön kokemukseni johtamisesta sekä pohjoismaisten ja kansainvälisten markkinoiden tuntemukseni. Odotan myös kuulevani tuoreita näkemyksiä siitä, miltä yritykset ja yhteiskunnat voisivat näyttää tulevaisuudessa.”

Näin kootaan voittajatiimi

Myös Business Bankingin lakiasiainjohtaja Lars Espevik odottaa innolla pääsevänsä opastamaan seuraavan sukupolven johtajia.

”Juristina olen työskennellyt useita vuosia pienten ja keskisuurten yritysten parissa Pohjoismaissa ja tunnen niihin kohdistuvat haasteet sääntelyn ja vaatimusten lisääntyessä. Tiedän, miten paljon arvoa vahvat lakitoiminnot voivat tuottaa yritykselle. Voin myös kertoa näkemyksiäni juridisten riskien hallinnasta sekä ulkopuolisten neuvonantajien käytöstä ja kuluista, joista uudet yritykset eivät useinkaan ole perillä.”

Kokeneena esimiehenä Lars Espevik kiinnittää huomiota myös tiimin dynamiikkaan, rooleihin ja muutoksiin:

”Ei ole helppoa koota voittajatiimiä, jossa oikeat ihmiset tekevät oikeita asioita, kun on ehkä lähdetty liikkeelle pienessä mittakaavassa. Useimmat yrittäjät kohtaavat myös haasteita, jotka liittyvät osaajien houkutteluun, motivaation säilyttämiseen ja koko henkilöstön sitouttamiseen muutostilanteissa. Nordea voi auttaa valmistautumaan haasteisiin ja mahdollisuuksiin, joita aloitteleville yrityksille saattaa tulla vastaan niiden kasvutaipaleella.”