2021-10-27 13:29

Möt våra experter: Nordea lanserar sitt första nordiska mentorprogram

Under hösten inleds Nordeas första nordiska mentorprogram, där nystartade företag får personligt stöd från några av våra främsta experter och yrkesverksamma med stor erfarenhet inom ledarskap, marknadsföring, finansiering och juridik.
Three women and two men in a business meeting

Att stödja uppstartsföretag i att skapa en framgångsrik verksamhet är viktigt för Nordea. Varje år samarbetar vi med hundratals nya entreprenörer bland annat genom partnerskap i de länder där vi verkar.

På senare tid har vi bland annat lanserat ett nordiskt mentorprogram i samarbete med Slush, världens ledande mässa för uppstartsföretag. Under oktober och november arrangerar Nordea personliga möten där entreprenörerna får ta del av mentorernas djupgående expertis och långa yrkeserfarenhet inom exempelvis ledarskap, marknadsföring, finansiering och juridik.

Många av dessa ledare och experter är redan en del av ekosystemet runt uppstartsföretagen. Men, den kunskap och erfarenhet vi nu har samlat för att hjälpa nästa generation av företagare att växa är den mest imponerande någonsin. Nina Arkilahti är chef för Business Banking och en av årets mentorer. Hon berättar om tanken bakom mötena:

Lyfter nästa generation

"Entreprenörer är väldigt viktiga för de nordiska ländernas ekonomier. De ligger bakom många nya uppfinningar och skapar dessutom hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen. När vi hjälper uppstartsföretag att växa gynnar det också de samhällen som vi är en del av. Genom mentorprogrammet kommer vår kunskap och erfarenhet till nytta i systemet, eftersom mentorerna är verksamma inom alla områden som de nystartade företagen behöver."  

På frågan om att bli mentor tvekade Nina Arkilahti inte en sekund:

"Det är så spännande, särskilt efter pandemin, att se entreprenörer som, med djärva och briljanta affärsidéer, tar sig an de stora samhällsproblemen, till exempel kring hälsa och klimat. Jag kommer att bidra med erfarenhet som ledare och stor kunskap om den nordiska och internationella marknaden, och samtidigt ser jag fram emot att få en inblick i hur framtidens företag och samhällen kan komma att se ut."

Det gäller att bygga ett vinnande team

Oskar Kihlmark, chef för Startup & Growth i Nordea Sverige, ser fram emot att vägleda nästa generations entreprenörer.

”Jag har lång erfarenhet av att vägleda snabbväxande bolag och brinner verkligen för att hitta den optimala finansieringsmixen för ett bolag, en mix som stöttar på så väl kort som lång sikt. Ibland framstår riskkapital som det enda alternativet, jag tycker man ska vända på alla stenar för att hitta möjligheter att inte spä ut kapitalet för mycket i början”.

Som ledare till ett team av framåtlutade rådgivare ser Oskar också vikten av teamdynamik som en nyckel för att lyckas. Alla i teamet har en roll att spela och det är viktigt att de känner att de bidrar.

”Alla i teamet har en roll att spela och det är viktigt att de känner sig sedda och att de bidrar. När man växer snabbt och i omgångar kan det ibland vara lätt att glömma att ta tempen på teamet, hur fungerar egentligen dynamiken, hänger alla med? Genom att fundera på det här innan, kan man vara bättre förberedd för de utmaningar som kommer.”

Entreprenörskap
Tillväxt i företag