05-12-2022 11:46

”Pienikin apu voi merkitä paljon” – nordealaiset vapaaehtoistyössä vuonna 2022

Yhä useammat nordealaiset haluavat tehdä vapaaehtoistyötä. Vuonna 2022 yhteiskuntavastuutoimintaan osallistui yli 1 750 nordealaista. Yli puolet heistä osallistui pakolaisten auttamiseen. Mukana olleet kertovat, että vapaaehtoistyö tuntui palkitsevalta – ja että pienikin apu voi merkitä paljon.
Joonas Niemi, financial advisor at Nordea.
Nordean rahoitusneuvoja Joonas Niemi käytti vapaaehtoistyötuntejaan lasten taloustaitojen edistämiseen.

Pandemia levisi uudelleen, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, inflaatio kiihtyi ja korot nousivat. Vuosi 2022 on ollut täynnä yllättäviä tapahtumia.

Tämä vuosi muistetaan Nordeassa myös yhteiskuntavastuutoiminnan suosion kasvusta.

Lokakuun loppuun mennessä noin 1 750 nordealaista oli antanut apua sitä tarvitseville ja käyttänyt vuotuiset 16 vapaaehtoistyötuntiaan tähän tarkoitukseen. Aiemmin vapaaehtoistyötä pidettiin lähinnä henkilöstöetuna, mutta nyt eri liiketoiminta-alueilla ja eri maissa työskentelevät nordealaiset haluavat laittaa hyvän kiertämään.

”Yhteiskuntavastuutoiminnan suosion kasvu johtuu mielestäni osittain siitä, että pystymme viimeinkin tapaamaan toisiamme taas kasvotusten koronarajoitusten jälkeen – ja osittain viimeaikaisista geopoliittisista tapahtumista”, Nordean yhteiskuntavastuuhankkeista vastaava Anna Kosonen sanoo.

”Venäjän hyökättyä Ukrainaan etenkin pakolaisiin liittyvät hankkeemme ovat olleet tänä vuonna suosittuja. Yli puolet kaikista vapaaehtoisista haluaa auttaa pakolaisia.”

Nordealla on yli 20 vapaaehtoistyö- ja kumppanuushanketta. Nordealaiset voivat valita kolmesta erilaisesta tavasta tehdä vapaaehtoistyötä: he voivat auttaa pakolaisia, tukea yrittäjyyttä tai opettaa digi- ja taloustaitoja.

Anna Kosonen (oik.) sekä Kristiina Oja ja Andrzej Pyszyński auttoivat ukrainalaisia pakolaisia Puolassa.
Ewa Kamińska opetti pakolaisille englannin ja puolan kielen taitoa.

Kielitaitoa pakolaisille

Kun tiedot uudesta pakolaisiin liittyvästä hankkeesta julkaistiin Intrassa, Expert IT Analyst Ewa Kamińska Corporate Banking & International Units -yksiköstä ilmoittautui heti mukaan.

”Tämä työ ei ollut minulle uutta, sillä olen aiemminkin opettanut puolan kieltä ukrainalaisille”, Ewa Kamińska sanoo.

Hän alkoi opettaa englantia ja puolaa ukrainalaisille ja valkovenäläisille pakolaisille Sopotissa Puolassa. Jokaisella oppitunnilla käsiteltiin eri aihetta, esimerkiksi Puolan pyhäpäiviä. Pakolaiset pystyivät näin valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita käsittelevät tunnit. ”Ideana oli, että aiheet tuntuisivat osanottajista tutuilta”, hän kertoo.

”Opin paljon oppitunneilla käydyistä keskusteluista. Pakolaiset kertoivat omista perinteistään ja näkemyksistään, ja sain kuulla kertomuksia ja vitsejä. Jotkut jopa tunsivat Puolan historian paremmin kuin minä! En ollut ajatellut, miten kiinnostavia puolalaiset perinteet ja juhlapäivät ovat – ymmärsin sen vasta kun valmistelin näitä oppitunteja. Puola on itse asiassa kaiken kaikkiaan todella kiinnostava maa. Ja meillä on niin paljon tarjottavaa.”

Ewa Kamińska kannustaa kaikkia nordealaisia vapaaehtoistyöhön. ”Voit auttaa jotakuta oppimaan lisää vain muutamassa tunnissa, eikä siihen tarvita mitään erityistaitoja. Monet vapaaehtoistyötä harkitsevat miettivät, onko heidän työpanoksestaan oikeasti apua. Mutta jokaisella pienelläkin teolla on merkitystä.”

Josefine keskustelee yhden Norrskenin, Ponturen, startup-yrityksen kanssa, jonka tehtävänä on edistää taloudellista osallisuutta.

Ideointia yrittäjien kanssa

Editor-in-Chief Josefine Lind Andersson työskentelee Nordean Group Marketing & Channels -yksikössä. Vuonna 2022 hän teki kahteen otteeseen vapaaehtoistyötä yhdessä yrittäjiä tukevan ruotsalaisen Norssken-säätiön kanssa.

Norrsken katsoi Josefine Lind Anderssonin olevan hyvä valinta Elevate-ohjelmaan, sillä hän on sosiaalisessa mediassa tapahtuvan markkinoinnin ja digitaalisen sisältöstrategian asiantuntija. Yrittäjät varasivat yhdelle iltapäivälle aikoja tapaamisiin, joissa palloteltiin yhdessä yritysten bränditavoitteisiin liittyviä ideoita.

”Pidän Norrsken-säätiöstä. Yrityksillä on paljon hyviä liikeideoita, ja niitä on vain joskus tuotava paremmin esille. Opin myös koko ajan lisää omasta osaamisalueestani – kaikista eri tavoista, joilla sosiaalista mediaa voidaan käyttää. Lisäksi meidän on erittäin tärkeää tutustua muihin yrityksiin, etenkin niiden nordealaisten, jotka eivät ole suoraan tekemisissä asiakkaiden kanssa”, hän sanoo.

Josefine Lind Andersson vastaa myöntävästi, kun häneltä kysytään, suosittelisiko hän tätä hanketta muille.

”Osallistuminen tuntui innostavalta ja antoi energiaa. Tuntui, että pystyin auttamaan yrityksiä eteenpäin. Voimme auttaa yrittäjiä valtavan monella tavalla, eikä avun tarvitse aina olla suurta. Pienikin apu voi merkitä paljon.”

Antti Tolonen fasilitoi rahatyöpajoja neljännen luokan oppilaille.

Lapset oppivat rahan arvon

Johtaja Antti Tolonen Hyvinkää-Hämeenlinnan toimipaikasta on ollut mukana Nordean vapaaehtoistyössä vuodesta 2019 lähtien. Syksyllä 2022 hän osallistui siihen oman työpöytänsä äärestä Hämeenlinnan konttorista käsin.

Antti Tolonen veti kollegojensa kanssa Teamsin välityksellä neljäsluokkalaisille 45 minuutin työpajoja. Oppilaiden kanssa keskusteltiin päivittäisten elintarvikkeiden hinnoista sekä siitä, miten tuotteiden valitseminen huolellisesti voi vaikuttaa omaan talouteen.

”Minulla on kolme lasta, joilla on pieni ikäero, joten mielestäni on todella tärkeää, että kaikki lapset saavat samat mahdollisuudet oppia perusasiat oman talouden hallinnasta”, hän sanoo ja kannustaa kollegojaan vapaaehtoistyöhön:

”Nordea on suuri yhtiö. Jos me päätämme tehdä jotakin, kuten esimerkiksi opettaa lapsille taloustaitoja, pystymme todella vaikuttamaan asioihin.”

Yhteisöistämme huolehtiminen

Yhteiskuntavastuutoimintamme ja kumppanuushankkeidemme kautta nordealaiset pääsevät vaikuttamaan yhteiskuntaan. He opastavat ihmisiä hoitamaan raha-asioitaan hyvin, käyttämään digikanavia pankkiasioinnissa sekä perustamaan ja kasvattamaan yrityksiä.

Lue lisää siitä, miten tuemme
 

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
Analyysit
Arvot
Tietoa meistä