05-12-2022 11:23

«Litt hjelp kan hjelpe mye» – Nordea-medarbeideres frivillige innsats i 2022

Stadig flere medarbeidere i Nordea velger å bidra gjennom frivillig arbeid. I 2022 deltok over 1750 kollegaer i et av Nordeas programmer for samfunnsengasjement, der over halvparten valgte å hjelpe flyktninger. De som var med, sier at arbeidet er givende – og at selv litt hjelp kan hjelpe mye.
Joonas Niemi, financial advisor at Nordea.
Joonas Niemi utfører frivillig arbeid ved å forbedre økonomiske ferdigheter hos barn.

En ny pandemibølge, Russlands invasjon av Ukraina, stigende inflasjon og høyere renter. 2022 har vært et innholdsrikt og uforutsigbart år.

Men 2022 vil også bli stående som et år med et voldsomt samfunnsengasjement i Nordea.

I løpet av de første ti månedene trådte rundt 1750 medarbeidere til for å hjelpe flyktninger. I Nordea har medarbeidere 16 timer i året som kan brukes til frivillig arbeid. Tidligere har de timene primært blitt sett på som et ansattgode, men nå griper kollegaer fra alle forretningsområder og alle land muligheten til å bidra.

– Jeg tror økningen i samfunnsengasjementet delvis skyldes at vi kan møtes ansikt til ansikt igjen etter nedstengningene under pandemien – og delvis dette årets geopolitiske hendelser, sier Anna Kosonen, som leder Nordeas samfunnsengasjementsaktiviteter.

– Etter Russlands invasjon av Ukraina er det spesielt i flyktningeprogrammene at aktivitetsnivået har økt, siden over halvparten av alle frivillige velger å hjelpe flyktninger.

Gjennom over 20 programmer og samarbeid knyttet til frivillig arbeid er det tre hovedmåter medarbeidere kan jobbe frivillig på i Nordea: hjelpe flyktninger, støtte opp om gründervirksomhet eller drive opplæring i digitale og økonomiske ferdigheter.

Anna Kosonen (right), with Kristiina Oja and Andrzej Pyszyński, helped Ukrainian refugees in Poland.
Ewa Kamińska hjalp dem med engelsk og polsk.

Språkkompetanse hos flyktningene

Da det dukket opp informasjon om et nytt flyktningeprogram på Intra, var Ewa Kamińska, Expert IT Analyst fra Corporate Banking & International Units, rask med å melde seg på.

– Jeg kjente til arbeidet, siden jeg allerede hadde erfaring med å lære ukrainere polsk, sier Ewa Kamińska.

Hun begynte å jobbe med ukrainske og belarusiske flyktninger i Sopot, der hun hjalp dem med engelsk og polsk. Kursene hadde ulike temaer, for eksempel polske høytider. Flyktningene kunne velge kurs ut fra interesse. – Tanken var å bruke emner de kunne kjenne seg igjen i, forklarer hun.

– Jeg lærte mye gjennom disse samtalene. Jeg lærte om tradisjoner, synspunkter, anekdoter og vitser. Noen ganger var de bedre i polsk historie enn meg! Jeg hadde aldri tenkt over hvor spennende polske tradisjoner og høytider er, men da jeg forberedte meg til timene, gikk det opp for meg at de faktiske er kjempeinteressante. Hvor spennende landet mitt faktisk er, og hvor mye vi har å tilby.

Hun oppfordrer alle til å prøve frivillig arbeid. – Det tar bare et par timer å hjelpe noe med å bli bedre i noe, og du trenger ikke spesiell eller avansert kompetanse. Folk lurer alltid på om det de kan tilby, vil bety noe. Men alt betyr noe.

Josefine i samtale med en startup i Norrsken, Ponture, et selskap som jobber med økonomisk inkludering.

Idédugnad med gründere

Josefine Lind Andersson er sjefredaktør i Nordea Group Marketing & Channels. I 2022 jobbet hun frivillig med Norrsken, en svensk ideell organisasjon som støtter gründere.

Norrsken syntes Josefine Lind Andersson passet godt i Elevate-programmet siden hun har erfaring med markedsføring i sosiale medier og digitale innholdsstrategier. Gründere avtalte møter en ettermiddag de satt sammen og luftet ideer til branding.

– Jeg liker Norrsken, sier hun. – De har så mange gode forretningsidéer som noen ganger bare trenger litt mer synlighet. Og så lærte jeg mye om mitt eget fagområde. Om alle de ulike måtene du kan bruke sosiale medier på. Det er også veldig viktig at vi drar ut og besøker andre bedrifter, spesielt de av oss som ikke kommuniserer direkte med kunder.

Når hun blir spurt om hun anbefaler programmet, er svaret ja.

– Det er oppmuntrende og gir energi, og det føles som at jeg bidrar til reisen deres. Det er mye forskjellig vi kan gjøre for å hjelpe, og det krever ikke alltid så mye. Litt hjelp kan hjelpe mye.

Antti Tolonen, arrangere workshops for fjerdeklassinger.

Lære barn om verdien av penger

Antti Tolonen, leder av Personal Banking Hyvinkää-Hämeenlinna, har jobbet frivillig gjennom Nordea siden 2019. Høsten 2022 jobbet han fra pulten sin på Hämeenlinna-kontoret i Finland.

Han og et par kollegaer brukte Teams til å arrangere workshops for fjerdeklassinger. De snakket om prisene på mat og at det å bruke litt tid på å velge produkter, kan bety mye for økonomien din.

– Jeg har tre barn på cirka samme alder og synes det er kjempeviktig at alle barn får like muligheter til å lære om grunnleggende privatøkonomi, sier han og oppmuntrer kollegaer til å melde seg på:

– Nordea er et ganske stort selskap. Hvis vi bestemmer oss for å for eksempel gi barn grunnleggende kompetanse om husholdning og privatøkonomi, kan vi faktisk utgjøre en forskjell.

Omsorg for lokalsamfunnene våre

Nordea har programmer og samarbeider knyttet til samfunnsengasjement der Nordea-medarbeidere kan engasjere seg i samfunnet gjennom å lære deltakere om privatøkonomi, bruk av digitale bankverktøy og hvordan de kan starte sitt eget selskap og få det til å vokse.

Du kan lese mer her
Innsikt
Verdier
Om oss