Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

21-04-2023 08:42

Sukupuolten tasa-arvo parantunut kaikilla organisaation osa-alueilla

Tasa-arvon edistäminen Nordean organisaation kaikilla tasoilla näkyy tämänvuotisessa SHE Index -mittauksessa, jossa Nordea sijoittui ensimmäiseksi Suomessa ja Ruotsissa.

Moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden eteen tehty työ on tuottanut tulosta Nordeassa. Edistystä tapahtui vuonna 2022 myös muihin pohjoismaisiin yrityksiin verrattuna, sillä Nordea oli ykkössijalla tämänvuotisessa SHE Index -mittauksessa Suomessa ja Ruotsissa. Mittaukseen osallistui 111 yritystä, ja siinä arvioitiin tasa-arvon toteutumista ja edistymistä näissä yrityksissä.

”Haluamme olla yhdenvertainen kumppani asiakkaillemme ja yhdenvertainen työpaikka työntekijöillemme”, Nordean Diversity & Inclusion -yksikön johtaja Åsa Nilsson Billme sanoo. ”Olemme sitoutuneet moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen, koska se tukee myös liiketoimintaamme. Henkilöstön moninaisuus auttaa meitä ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja vastaamaan niihin. Sen edistäminen ruokkii myös innovaatioita, tekee meistä entistäkin vetovoimaisemman työnantajan ja on osa yhteiskuntavastuutamme”, Åsa Nilsson Billme lisää.

Nordean Diversity & Inclusion -yksikön johtaja Åsa Nilsson Billme.
 
Haluamme olla yhdenvertainen kumppani asiakkaillemme ja yhdenvertainen työpaikka työntekijöillemme.

Moninaisuus ja yhdenvertaisuus osana Nordean tavoitteita

“Vahva panostuksemme näihin asioihin näkyy myös Nordean vastuullisuustavoitteissa. Olemme sitoutuneet siihen, että ylimmässä johdossa on tasa-arvoinen sukupuolijakauma vuoden 2025 loppuun mennessä. Nordean määritelmän mukaan tämä tarkoittaa sitä, että yhden sukupuolen edustus on aina vähintään 40 prosenttia organisaation eri tasoilla. Tavoitteeseen pyritään kaikilla organisaation osa-alueilla, mutta kehitystä on tapahtunut erityisesti ylimmässä johdossa”, Åsa Nilsson Billme sanoo ja jatkaa:

”Henkilöstössämme on lähestulkoon saman verran miehiä ja naisia, ja tavoittelemamme vähintään 40 prosentin edustus toteutuu jo johtoryhmässä. Niinpä pyrimme jatkossa yhä parempaan tasa-arvoon organisaation kaikissa osissa ja kaikilla tasoilla. Vuonna 2022 yhden sukupuolen edustus oli vähintään 40 prosenttia myös suoraan johtoryhmän alapuolella olevien johtajien keskuudessa.”

Vaikka edistystä on tapahtunut, tasa-arvon edistämiseen panostetaan Nordeassa edelleen. Painotamme tasa-arvoa uuden henkilöstön rekrytoinnissa sekä johtajien ulkoisessa rekrytoinnissa. Jos katsotaan esimerkiksi seuraajakandidaatteja ylimmän johdon tehtäviin, olemme onnistuneet edistämään tasa-arvoa erittäin hyvin. 

Mikä SHE Index on?

SHE Index on SHE Communityn kehittämä tasa-arvon mittaamiseen tarkoitettu työkalu, joka on ollut käytössä Norjassa vuodesta 2018 lähtien. SHE Index auttaa muodostamaan kuvan tasa-arvon toteutumisesta yritysmaailmassa sekä ymmärtämään, millä keinoin eri yrityksissä on onnistuttu edistämään tasa-arvoa. Työkalu on sittemmin otettu käyttöön myös muissa Pohjoismaissa.

SHE Index -mittauksessa käsitellään kuutta tasa-arvoon liittyvää osa-aluetta: sukupuolijakaumaa, periaatteita ja mittaamista, toimenpiteitä, henkilöstöä ja rekrytointia, sukupuolten välisiä palkkaeroja sekä moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta yleisesti.

Diversity & inclusion
Vastuullisuus
Tietoa meistä