Tähtäin korkeammalle – uusi tavoite vuodelle 2025

Frank Vang-Jensen

03-02-2022 06:44

Nordealle vuosi 2021 oli menestyksekäs. Liiketoimintamme volyymit kasvoivat, ja kasvatimme markkinaosuuksiamme Pohjoismaissa kautta linjan. Asiakastoiminta vilkastui sekä digitaalisissa että henkilökohtaisissa palvelukanavissa, kun kehitimme monikanavaista toimintamalliamme edelleen.

Vastuullisuus on strategiamme keskiössä, ja asiakkaiden tukeminen hiilineutraaliuden saavuttamisessa on meille tärkeä painopistealue. Olen iloinen siitä, että sijoituimme jälleen maailman 100 vastuullisimman yhtiön joukkoon Corporate Knightsin listauksessa – ainoana pohjoismaisena pankkina.

Vuoden 2021 liikevoitto oli yli 4,9 miljardia euroa eli 67 prosenttia parempi kuin vuonna 2020. Asuntoluottojen volyymit kasvoivat 6 prosenttia, samoin luotonanto pienille ja keskisuurille yrityksille. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 17 prosenttia. Kaikki nämä kolme ovat nyt ennätystasoilla. Markkinaosuutemme kasvoivat entisestään Pohjoismaissa.

Pääomarakenteemme on yksi Euroopan vahvimmista. Sen ansiosta voimme tukea asiakkaitamme ja maksaa osinkoja. Nordean hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa noin 0,69 euroa osakkeelta. Osingot ovat tärkeitä yli 500 000 osakkeenomistajallemme. Ne edistävät myös taloudellista toimeliaisuutta ja hyödyttävät sitä kautta pohjoismaisia yhteiskuntia.

Voin ylpeänä kertoa, että saavutimme vuodelle 2022 asettamamme taloudelliset tavoitteet vuoden etuajassa. Tämä on tärkeä virstanpylväs, jota emme olisi pystyneet saavuttamaan ilman osaavaa, innostunutta ja sitoutunutta henkilöstöämme. Haluan kiittää kaikkia erinomaisesta työstä. Haluan kiittää myös kaikkia asiakkaitamme ja osakkeenomistajiamme erittäin hyvästä yhteistyöstä viime vuosien aikana.

Jatkossa haluamme tarjota alan parhaan monikanavaisen asiakaskokemuksen, tavoitella yhä parempaa taloudellista tulosta ja luoda entistä enemmän arvoa osakkeenomistajillemme. Haluamme olla ensisijainen kumppani pohjoismaisille asiakkaille, jotka tarvitsevat laajan valikoiman rahoituspalveluja.

Vuodelle 2025 asettamamme uusi tavoite on kunnianhimoinen mutta realistinen. Tavoittelemme yli 13 prosentin oman pääoman tuottoa. Tätä tavoitetta tukee 45–47 prosentin kulu/tuotto-suhde. Osingonmaksuperiaatteemme ja pääomatavoitteemme pysyvät entisellään. Olen varma, että tämäkin tavoite on mahdollista saavuttaa kovalla työllä. Odotan innolla, että pääsen kertomaan tarkemmin suunnitelmistamme 17. helmikuuta järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä.

Vaikka meillä on nyt uusi tavoite ja olemme päivittäneet liiketoimintasuunnitelmaamme, suuntamme pankkina ei muutu. Olemme tukeneet asiakkaitamme ja olleet mukana kehittämässä pohjoismaisia yhteiskuntia jo yli 200 vuoden ajan ja niin teemme myös jatkossa.

Osavuosikatsaus
Blogi