Vi siktar högre – nytt mål för 2025

Frank Vang-Jensen

2022-02-03 06:41

För Nordea var 2021 ett framgångsrikt år. Våra affärsvolymer steg och vi ökade våra marknadsandelar i hela Norden. Vi fortsatte att utveckla vår modell för banktjänster i alla kanaler och behöll en hög kundaktivitet med både digitala och fysiska kontakter.

Hållbarhet är en del av kärnan i vår strategi, och ett av våra viktigaste fokusområden är att hjälpa våra kunder att ställa om till nettonollutsläpp. Jag är glad över att vi behåller vår plats bland de 100 mest hållbara företagen i världen enligt Corporate Knights – och är den enda nordiska banken på listan.

Rörelseresultatet för 2021 var drygt 4,9 md euro, vilket är en ökning med 67 procent jämfört med 2020. Både bolånevolymerna och utlåningen till små och medelstora företag steg med 6 procent och förvaltat kapital ökade med 17 procent, och alla nådde sina högsta nivåer någonsin. Vi fortsatte att öka våra marknadsandelar i hela Norden.

Vår kapitalposition är bland de starkaste i Europa, vilket innebär att vi kan stötta våra kunder och betala utdelning. Styrelsen har föreslagit en utdelning på omkring 0,69 euro per aktie för 2021. Utdelningar är viktiga för våra över 500 000 aktieägare och de bidrar till ekonomisk aktivitet och gynnar därmed samhällena i Norden.

Jag är stolt över att vi överträffade våra finansiella mål för 2022 ett år före vår tidsplan. Det här är en viktig milstolpe som vi inte hade kunnat nå utan våra kunniga, passionerade och mycket engagerade medarbetare. Jag vill tacka dem alla för deras fantastiska insatser. Jag vill också rikta ett tack till alla våra kunder och aktieägare för ett mycket gott samarbete de senaste åren.

Nu går vi vidare och fortsätter arbeta för att leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler, höjer ambitionsnivån för våra finansiella resultat och skapar ytterligare värde för våra aktieägare. Vi vill vara förstahandsvalet för kunder i Norden som behöver en partner med ett brett utbud av finansiella tjänster.

Vårt nya mål för 2025 är ambitiöst, men fortfarande realistiskt. Vi siktar på en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent. Detta ska stödjas av ett K/I-tal på 45–47 procent och att vår kapital- och utdelningspolicy är oförändrad. Jag är övertygad om att vi kan klara detta genom hårt arbete och ser fram emot att berätta mer om vår plan på kapitalmarknadsdagen den 17 februari 2022.

Vi har ett nytt mål och en uppdaterad affärsplan, men vår riktning som bank kommer inte att förändras. I över 200 år har vi spelat en viktig roll i att stötta våra kunder och utveckla samhällena i Norden. Den rollen kommer vi att ha även i fortsättningen.

Delårsrapport
Blogg