Sikter høyere – nytt mål for 2025

Frank Vang-Jensen

03-02-2022 06:46

For Nordea var 2021 et veldig godt år. Forretningsaktiviteten økte, og vi vant markedsandeler i hele Norden. Vi fortsatte å utvikle omnikanalmodellen og hadde mye kundeaktivitet i både digitale og fysiske møter.

Bærekraft er kjernen i strategien vår, og hovedfokuset vårt er å støtte kundene i overgangen til netto nullutslipp. Jeg er glad for at Corporate Knights igjen rangerer oss blant verdens 100 mest bærekraftige selskaper – den eneste nordiske banken på listen.

Driftsresultatet for 2021 ble på over EUR 4,9 mrd., 67 % høyere enn i 2020. Både boliglån og utlån til små og mellomstore bedrifter økte med 6 %, og midler til forvaltning økte med 17 % til et historisk høyt nivå. Vi fortsatte å vinne markedsandeler i hele Norden.

Nordeas kapitalstyrke er blant de beste i Europa, som betyr at vi kan støtte kunder og utbetale utbytte. Styret har foreslått et utbytte på cirka EUR 0,69 per aksje for 2021. Utbytte er viktig for våre mer enn 500 000 aksjonærer og er positivt for de nordiske landene fordi det skaper økonomisk aktivitet.

Jeg er stolt av at vi har overgått de økonomiske målene for 2022, ett år før planen. Dette er en viktig milepæl som vi ikke hadde nådd uten våre kompetente, engasjerte og dedikerte medarbeidere. Jeg vil takke dem for alt det gode arbeidet de gjør. Jeg vil også takke alle kundene og aksjonærene våre for et veldig godt samarbeid de siste par årene.

Nå skal vi utvikle oss videre for å levere den beste omnikanalopplevelsen vi kan, heve listen for de økonomiske resultatene våre og jobbe videre med verdiskapning for aksjonærene. Vi vil være den foretrukne partneren for nordiske kunder som trenger et bredt spekter av økonomiske tjenester.

Det nye målet vårt for 2025 er ambisiøst, men realistisk. Vi tar sikte på en avkastning på egenkapitalen på over 13 %, understøttet av et forhold mellom kostnader og inntekter på 45–47 % og uendret utbytte- og kapitalpolicy. Med hardt arbeid er jeg sikker på at vi vil nå målet, og jeg gleder meg til å gi mer informasjon om planene på kapitalmarkedsdagen den 17. februar.

Selv om vi har et nytt mål og en oppdatert forretningsplan, endrer vi ikke retningen vi tar som bank. I mer enn 200 år har vi spilt en nøkkelrolle i arbeidet med å støtte kundene våre og utvikle nordiske økonomier. Det skal være vår rolle fremover også.

Kvartalsresultater
Blogg