24-08-2020 13:16

Taloudelliset riskit ja niiden hallinta yrityksen alku- ja kasvuvaiheessa

Nordean johtavat asiantuntijat kertovat yleisimmistä taloudellisista riskeistä, joita aloittelevat yritykset ja kasvuyritykset kohtaavat. Kuinka näitä riskejä voi hallita?
Standing on a pier

Arvioiden mukaan noin 90 prosenttia startup-yrityksistä epäonnistuu. Yritystoiminnan käynnistämiseen sisältyy aina riskejä, mutta on olemassa keinoja, joiden avulla yritys voi välttyä päätymästä tämän tilaston jatkoksi.

Miten uuden yrityksen perustaja voi vähentää taloudellisia riskejä ja parantaa menestymismahdollisuuksiaan? Nordean pohjoismaisten Startup & Growth -tiimien asiantuntijat kertovat parhaat vinkkinsä aloittelevien yritysten ja kasvuyritysten taloudellisten riskienhallintaan.

Laadi pääomastrategia taloudellisten riskien vähentämiseksi

Nordean Startup & Growth -tiimit ovat erikoistuneet palvelemaan kasvu-uralle havittelevia startup-yrityksiä sekä kasvuyrityksiä. Norjassa toimivan yksikön johtaja Håvard Lindtvedtin mukaan liiketoiminnan rahavirtojen tyrehtyminen on yksi suurimmista riskeistä, joihin uusien ja kasvavien yritysten tulee varautua. Kassavirran turvaaminen on tärkeää paitsi toiminnan ylläpitämisen ja konkurssin välttämisen myös uuden rahoituksen saamisen kannalta.

– Yrityksellä on tärkeää olla hyvä strategia pääoman riittävyyden turvaamiseksi. Sen avulla on mahdollista saavuttaa tiettyjä virstanpylväitä, jotka houkuttelevat uusia sijoittajia, Lindtvedt sanoo.

Lindtvedt ja hänen kollegansa Nordean Startup & Growth -yksiköissä auttavat yrityksiä laatimaan pääomastrategioita, joiden avulla varmistetaan, että yritykset houkuttelevat pääomaa kaikissa elinkaaren vaiheissa. Tiimi auttaa yrittäjiä ja kasvuyrityksiä kysymään oikeita kysymyksiä, tekemään talousarvioita ja kartoittamaan yrityksen tarpeisiin sopivat rahoituslähteet.

Lindtvedtin mukaan yritysten tulisi varmistaa rahoituksen riittävyys 18–24 kuukaudelle. – Koronaviruskriisistä ovat selvinneet yritykset, jotka ovat pystyneet turvaamaan rahoituksen riittävyyden 18–24 kuukaudeksi eteenpäin. Jos rahaa on ollut vain kolmeksi tai kuudeksi kuukaudeksi, yritykset ovat sen sijaan joutuneet ongelmiin. Yritykset, joissa on omistajina ammattimaisia sijoittajia, ovat puolestaan pystyneet hankkimaan lisärahoitusta ja odottamaan pääomamarkkinoiden myllerryksen tasaantumista, Lindtvedt sanoo.

Etsi monipuolisia rahoituslähteitä ja -mahdollisuuksia

Suomen Startup & Growth -tiimissä työskentelevä Anni Ylismäki neuvoo harkitsemaan erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, kun laadit yrityksellesi pääomastrategiaa.

Usein sanotaan, että yrityksen alkupääoma saadaan perheeltä ja ystäviltä, mutta aloittelevan yrityksen rahoitukselle on olemassa monia vaihtoehtoja. Bisnesenkelien, pre-seed-rahoituskierrosten ja venture capital -rahastojen lisäksi Ylismäki mainitsee pankkirahoituksen sekä valtion tarjoaman rahoituksen. Pelkästään Pohjoismaissa valtion rahoitusta tarjoaa Finnvera Suomessa, Almi Ruotsissa, Innovation Norway Norjassa ja Danish Growth Fund Tanskassa.

– Erilaisia rahoituslähteitä on tänä päivänä paljon. Yrittäjän kannattaa käyttää aikaa riittävän suuren rahoituslähteen etsimiseen sekä yhdistellä eri vaihtoehdoista yrityksen tarpeisiin sopiva pääomastrategia, Ylismäki sanoo. Startup & Growth -tiimi voi olla avuksi pankkirahoitusvaihtoehtojen kartoittamisessa sekä tarjota laajan verkostonsa yritysten käyttöön, jos ne etsivät bisnesenkeleitä, pre-seed-rahoitusta ja venture capital -rahastoja.

Tarkista taustat ja laadi osakassopimus

Ylismäki muistuttaa, että on tärkeää tarkistaa potentiaalisten sijoittajien ja uusien työntekijöiden taustat. Esimerkiksi merkinnät luottotiedoissa saattavat hankaloittaa pankkirahoituksen saamista myöhemmin.

Ylismäki painottaa myös asianmukaisen osakassopimuksen tärkeyttä. Se kannattaa laatia heti alussa – ja mieluiten lakiasiantuntijoiden avulla. Osakassopimuksessa sovitaan osakkeenomistajien oikeuksista ja velvollisuuksista, kuten pääomalainojen takaisinmaksusta, sekä omistukseen ja veto-oikeuteen liittyvistä asioista. Sopimuksesta voi olla apua odotusten asettamisessa ja riitojen ehkäisyssä esimerkiksi silloin, kun yritystä ollaan myymässä.

 

Valitse sopiva sijoittaja

Sijoittajien valitsemisessa kannattaa taustojen tarkistamisen lisäksi harjoittaa myös itsetutkiskelua. Millaisia sijoittajia haluat? Jos et mieti yrityksesi tarpeita etukäteen, yrityksen ja sijoittajien odotukset eivät välttämättä kohtaa.

Ruotsin Startup & Growth -yksikön johtaja Axel Bruzeliuksen mukaan juuri oikea sijoittaja voi parantaa yrityksen menestymismahdollisuuksia esimerkiksi tarjoamalla erityisosaamistaan yrityksen käyttöön, hyödyntämällä omaa verkostoaan tai kasvattamalla yrityksen näkyvyyttä.

– Liian monet yritykset tarttuvat tarjoukseen suorilta käsin, eivätkä mieti tarkemmin, millaisia sijoittajia ne haluavat. Eri sijoittajien antama panos voi olla hyvin erilainen, minkä vuoksi yrityksen tarpeet kannattaa määritellä tarkasti, Bruzelius sanoo.

Hänen mukaansa kannattaa myös selvittää, onko sijoittajalla mahdollisuutta tai halua tukea yritystä lisärahoituksella tarpeen vaatiessa. Tällaiset yritykset menestyvät usein muita paremmin.

Tee markkinatutkimusta ja laadi hyvä liiketoimintasuunnitelma

Kun yrityksesi on tuomassa uutta tuotetta ja palvelua markkinoille, on tärkeää tuntea paitsi oma liiketoiminta ja sen logiikka myös toimiala ja kilpailijat perinpohjaisesti. Onko markkinoilla kysyntää tuotteellesi? Tämä saattaa kuulostaa itsestään selvältä asialta, mutta arviolta 42 prosenttia yrityksistä kaatuu siksi, että niiden tuotteelle tai palvelulle ei ole riittävästi kysyntää. Siksi tuotteen sopivuus markkinoille on yksi tärkeimmistä asioista, joita aloittelevan yrityksen täytyy huomioida.

Tuotteen sopivuutta voi testata lanseeraamalla siitä mahdollisimman yksinkertainen versio. Näin saat palautetta kohderyhmältäsi ja näet, onko tuotteellesi halukkaita ostajia.

Ylismäki muistuttaa tekemään liiketoimintasuunnitelmaa laadittaessa skenaarioanalyysin, jossa kartoitetaan kaikki mahdolliset skenaariot, jotka voivat vaikuttaa yrityksen kassavirtaan positiivisesti tai negatiivisesti.

– Pankissa me seuraamme kassavirtaa aina tarkasti. Yritys, jolla ei ole asiakkaita ja jonka tuotteita kukaan ei halua ostaa, ei herätä luottamusta, Ylismäki toteaa.

Pankissa me seuraamme kassavirtaa aina tarkasti. Yritys, jolla ei ole asiakkaita ja jonka tuotteita kukaan ei halua ostaa, ei herätä luottamusta,

Anni Ylismäki, Corporate Banking Advisor, Nordea Startup and Growth

Kehitä tuote nopeasti ja tähyä kansainvälisille markkinoille

Lindtvedtin mukaan on toimittava nopeasti, kunnianhimoisesti ja tehokkaasti, jos haluaa maksimoida yrityksen menestymismahdollisuudet. Mikään yritys ei voi odottaa neljää vuotta ennen kuin se tuo tuotteensa markkinoille. Jos tuotekehitys kestää kauan, yritys riskeeraa sen, että kilpailijat ehtivät ensin eikä yrityksen tuotteelle tai teknologialle ole enää tarvetta. Tarvitaan pääomaa ja tehokasta tuotekehitystä, jotta tuotteen kaupallistaminen onnistuu nopeasti.

– Liian monet yritykset pyrkivät markkinoille turhan hitaasti. Ne haluavat testata tuotetta ensin Oslon markkinoilla, sen jälkeen laajentaa myyntiä kotimaassa ja ehkäpä siirtyä Ruotsin markkinoille parin vuoden kuluttua. Menestyneimmät yritykset tähtäävät kuitenkin maailmanvalloitukseen alusta lähtien. Ne keräävät runsaasti rahoitusta heti alussa, mikä mahdollistaa kansainvälistymisen. Ensimmäisenä markkinoille ehtivän toimijan etua ei kannata aliarvioida, Lindtvedt sanoo.

Suojaudu valuuttariskeiltä

Kansainvälisille markkinoille tähtäävien yritysten on tärkeää tiedostaa ulkoiset markkinatekijät, jotka saattavat syödä tuottoja ja viivan alle jäävää tulosta. Yksi näistä on valuuttakurssien vaihtelu. Viimeaikainen markkinaheilunta ja kansainvälisten valuuttojen voimakkaat kurssimuutokset ovat tuoneet valuuttariskien hallinnan takaisin niiden yritysten asialistalle, joiden asiakkaat, tavaran- ja palveluntoimittajat ja valmistajat käyttävät eri valuuttoja.

Lue 5 askelta valuuttariskin hallitsemiseen.

Riskinhallinta ei välttämättä tarkoita tämän taloudellisen riskin kohdalla lisää manuaalista työtä. Niin suuret kuin pienet yritykset ovat hyötyneet valuuttariskien hallinnan työkaluista, kuten Nordean AutoFX-robotista, joka toteuttaa valuuttakaupat automaattisesti ennalta sovittujen kriteerien mukaisesti. Toinen esimerkki automaatioratkaisuista on ohjelmointirajapinnat, jotka voidaan integroida yrityksen omiin järjestelmiin ja ohjelmistoihin, jotta valuuttariskien hallinta hoituu automaattisesti osana päivittäistä liiketoimintaa. Lue lisää siitä, miksi valuuttakauppa kannattaa automatisoida.

Hallitse korkoriskejä

Korkomuutokset voivat valuuttakurssien tapaan vaikuttaa yrityksen tuottoihin ja kuluihin. Mitä enemmän yritykselläsi on vaihtuvakorkoista velkaa, sitä suurempia ovat epäsuotuisista korkomuutoksista aiheutuvat taloudelliset riskit. Tämä tekee myös budjetoinnista ja suunnittelusta hankalaa. Korkojen nousulta suojautuminen on osa yrityksen riskienhallintastrategiaa, jolla parannat kassavirran ennustettavuutta.

Nordea tarjoaa kattavan valikoiman korkosuojaustuotteita yrityksesi riskienhallinnan ja kulunhallinnan tueksi. Näitä ovat esimerkiksi koronvaihtosopimus, korkokatto ja korkoputki. Korkosuojaukset räätälöidään vastaamaan yrityksesi profiilia vallitseva markkinatilanne huomioiden. Lue lisää korkoriskien hallinnasta.

 

Huolehdi ammattimaisesta talousjohtamisesta aikaisessa vaiheessa

Suomen Startup & Growth -yksikössä työskentelevällä Riku Tiaisella on asiakkaana noin 40 kasvuyritystä. Hänen mukaansa yrityksen on tärkeää panostaa hyviin kirjanpito-, raportointi- ja ennustejärjestelmiin alusta lähtien.

Startup-yritykset keskittyvät alkutaipaleellaan pääasiassa tutkimukseen, tuotekehitykseen, testaamiseen, asiakaspalautteen keräämiseen ja kulujen kurissa pitämiseen. Sekä ammattimaisen talousjohtajan palkkaaminen että ulkopuolisten kirjanpitopalveluiden ostaminen voi olla kallista. Niinpä monet startup-yritykset eivät Tiaisen mukaan pidä talousjohtamiseen investoimista tarpeellisena. Kasvu voi kuitenkin tapahtua nopeastikin muutaman suuren kaupan myötä.

– Jos yrityksellä ei ole tarvittavia sisäisiä järjestelmiä taloudellisten raporttien ja ennusteiden laatimiseen, niitä voi olla erittäin vaikeaa ja kallista saada ajan tasalle siinä vaiheessa, kun yritys on jo kasvamassa, Tiainen sanoo.

Hänen mukaansa tämä johtaa usein negatiiviseen kierteeseen, sillä kasvavat yritykset tarvitsevat yleensä lisärahoitusta. Jos yrityksen taloudellinen raportointi ei ole kunnossa, se karkottaa potentiaalisia sijoittajia ja vähentää yrityksen arvoa, mikä puolestaan saattaa hankaloittaa rahoituskierroksia.

Tästä syystä Tiainen suosittelee yrityksiä huolehtimaan ammattimaisesta talousjohtamisesta jo aikaisessa vaiheessa.

– Yrittäjän täytyy ymmärtää, että sijoittajat arvioivat myös yrityksen talousosaamista. Se on menestyksen avain. Huippuluokan myynti- ja markkinointitiimien lisäksi myös talousjohtamiseen tarvitaan huippuosaajia, Tiainen sanoo. Kokoaikaista talousjohtajaa ei kuitenkaan välttämättä tarvitse palkata, vaan yritys voi harkita myös ulkoista konsulttia tai taloushallinnon palveluiden ulkoistamista.

Hanki rahoitusta ajoissa

Anders Hovaldt Tanskan Startup & Growth -yksiköstä mainitsee, että yrityksen kasvattamisen kustannuksiin ei osata yleensä varautua. Liiketoiminnan skaalaaminen – erityisesti uusille markkinoille tai ulkomaille – on todellisuudessa paljon kalliimpaa kuin luullaan.

Toinen yleinen virhe on aliarvioida rahoituksen saamiseen tarvittava aika.

– Yrittäjät tulevat puheillemme ja sanovat, että he tarvitsevat rahat huomenna tai ensi viikolla. Voi kuitenkin kestää puoli vuotta ennen kuin sopiva sijoittaja löytyy ja ehdoista päästään sopuun, Hovaldt sanoo.

Siksi Startup & Growth -tiimien asiantuntijat kehottavatkin yrittäjiä lähtemään liikkeelle ajoissa, jos he tarvitsevat apua turvatakseen yrityksen rahoituksen riittävyyden.

Lue lisää Nordean Startup & Growth -yksiköistä SuomessaRuotsissaNorjassa ja Tanskassa.

Yrittäjyys
Liiketoiminnan kasvu