25-08-2020 13:30

Slik håndterer du økonomisk risiko ved oppstart og utvikling av en virksomhet

Vi i Nordea Startup & Growth veileder deg gjennom de vanligste økonomiske fallgruvene i forbindelse med oppstart av virksomheter og gir deg råd om hvordan du kan unngå dem.
Standing on a pier

Det estimeres av cirka 90 prosent av oppstartsbedrifter mislykkes. Alle nyoppstartede virksomheter innebærer risiko, men det er ting du kan gjøre for å unngå å bli en del av statistikken.  

Som gründer som prøver å stable en ny virksomhet på beina, hva kan du gjøre for å redusere økonomisk risiko og øke sjansene for at det går bra? Vi i Nordeas Startup & Growth-team gir deg våre beste råd for å håndtere økonomisk risiko ved oppstart og utvikling av en virksomhet.   

Utvikle en kapitalstrategi for å redusere økonomisk risiko 

En av de største risikoene for nye virksomheter eller virksomheter i vekst er å gå tom for driftskontanter, sier Håvard Lindtvedt, som er leder for den norske delen av Startup & Growth i Nordea. Enheten spesialiserer seg på å hjelpe vekstbedrifter og oppstartsbedrifter som ønsker rask oppskalering. Kontantstrømmen er ikke bare viktig for å holde seg flytende og unngå konkurs, den er også kritisk for å kunne hente inn ny finansiering.

– Du må ha en god strategi for kapitalreisen for å sikre at du har nok kontanter til å nå milepæler som tiltrekker seg nye investorer, sier Lindtvedt.  

Det er det han og kollegaene i Nordeas Startup & Growth bruker mye tid på – hjelpe bedrifter med å strukturere kapitalen slik at de er attraktive for investorer gjennom hele livssyklusen. Teamet kan hjelpe gründere og vekstselskaper med å stille de riktige spørsmålene, evaluere den økonomiske situasjonen og utvikle en økonomisk tilnærming som egner seg til akkurat deres behov.  

Lindtvedt anbefaler en capital runway på 18 til 24 måneder: – Under koronakrisen har vi sett at bedrifter med profesjonelle investorer som har nok kontanter til å drive i 18 til 24 måneder, har klart å ri av stormen. På den andre siden har bedrifter med capital runway på kun tre eller seks måneder fått problemer. Vi ser også at bedriftene med profesjonelle investorer har klart å hente inn nok kapital til å klare seg og vente på en normalisering av kapitalmarkedene. 

Vurder forskjellige fundingkanaler og -muligheter 

Når du utvikler bedriftens kapitalstrategi, må du huske å vurdere alle tilgjengelige fundingalternativer, sier Anni Ylismäki, som jobber i Startup & Growth i Finland. 

Ofte kommer de første pengene fra «familie, venner og idioter», men det finnes mange andre måter å hente inn oppstartskapital på. I tillegg til engleinvestorer, såkornfond og venture capital-fond peker Ylismäki til bankfinansiering samt offentlige støtteprogrammer for gründere. Bare i Norden alene finner vi Finnvera i FinlandAlmi i SverigeInnovasjon Norge og Danish Growth Fund

– I dag finnes det enormt mange forskjellige kilder til funding. Det er verdt å bruke tid på å finne en anselig enhet og kombinere de forskjellige alternativene til en optimal kapitalstrategi, sier hun. Deter der Startup & Growth-teamet kan hjelpe – ikke bare med bankfinansieringen, men også gjennom å introdusere gründere for et bredt nettverk av engleinvestorer, såkornfond og venture capital-fond.

Utfør bakgrunnssjekk og signer en aksjonæravtale 

I tillegg til å evaluere alle de økonomiske alternativene, må du ikke glemme å kvalitetssjekke investorer og nye teammedlemmer, sier Ylismäki. En problematisk kreditthistorie kan for eksempel skape problemer for bedriftens økonomi og gjøre det vanskeligere å få innvilget banklån senere. 

Hun understreker også hvor viktig det er å inngå en ordentlig aksjonæravtale med en gang, helst med hjelp fra advokater. I avtalen beskrives de individuelle aksjonærenes rettigheter og plikter, for eksempel hvor og nå kapital skal tilbakebetales samt eierskap og vetorettigheter. Det kan bidra til å justere forventninger og forberede de involverte på problemer før de oppstår, samt forhindre tvister om hvem som får hvor mye hvis bedriften selges. 

Velg riktig investor 

Utover compliance og bakgrunnssjekker er det også viktig at du tenker deg om når du velger investorer. Hvilken type investor vil du ha med deg? Hvis du ikke tenker gjennom dette på forhånd, kan det lett bli krøll med forventningene. 

Den riktige investoren kan bidra betydelig til bedriftens muligheter for å lykkes, for eksempel ved å tilføre viktig kompetanse eller gi grunnleggerne tilgang til det profesjonelle nettverket og øke bedriftens synlighet, mener Axel Bruzelius, leder av Startup & Growth i Sverige.  

– For mange bedrifter tar bare i mot pengene når de heller bør bruke mer tid på å definere hvem som er de riktige investorene. Investorer kan bidra til bedriften på mange forskjellige måter, og det er viktig å definere, sier han. 

Bedriften bør også undersøke om investoren vil kunne bidra med mer kontanter i et stresscenario, sier Bruzelius og legger til at bedrifter med investorer som er villige og har mulighet til å bidra med mer kapital, lykkes oftere enn de som ikke har den muligheten.  

Undersøk markedet og lag en solid forretningsplan 

Når du lanserer et nytt produkt eller en ny tjeneste, må ha du ha inngående kjennskap til virksomheten og logikken. I tillegg må du ha gjennomgående kjennskap til bransjen og konkurrentene. Er det marked for det du planlegger å selge? Selv om spørsmålet virker opplagt, mislykket cirka 42 prosent av virksomheter grunnet mangel på etterspørsel etter produktet eller tjenesten de selger. Det betyr at konseptet «egnet for markedet» er avgjørende for bedrifter i den tidlige fasen.  

Lanser et førsteutkast (MVP), en nedstrippet versjon av produktet, test det på kundemålgruppen og hent inn tilbakemeldinger for å sikre at folk faktisk ønsker å kjøpe det du planlegger å selge. 

Og når du lager forretningsplanen, må du kjøre en scenarioanalyse, sier Ylismäki, der du kartlegger alle de potensielle positive og negative scenarioene som kan påvirke kontantstrømmen. 

– Som bank holder vi alltid øye med kontantstrømmen. Hvis du ikke har kunder og ingen ønsker å betale for produktet ditt, hvordan kan vi stole på virksomheten? spør hun. 

Som bank holder vi alltid øye med kontantstrømmen. Hvis du ikke har kunder og ingen ønsker å betale for produktet ditt, hvordan kan vi stole på virksomheten?

Anni Ylismäki, Corporate Banking Advisor, Nordea Startup and Growth

Vær ambisiøs og gå raskt gjennom kommersialiseringsfasen 

For å maksimere sjansene for å lykkes trenger du en rask og ambisiøs reise og et team med gjennomføringskraft, sier Lindtvedt. Under produktutviklingen, for eksempel, kan du ikke vente i fire år med å ta produktet til markedet, sier han. Da risikerer du at en konkurrent kommer deg i forkant eller at produktet eller teknologien blir utdatert. Det du trenger, er kapitalen og utviklingskraften som sikrer en rask kommersialiseringsfase. 

– For mange bedrifter har en plan som går for sakte, sier han og legger til: – De sier at de først vil teste markedet i Oslo, deretter selge i Norge og kanskje Sverige om to år. Men de som har lykkes best, er de som ønsket å nå ut til hele verden da de startet. De hentet inn mye kapital, som gjorde det mulig å lansere internasjonalt. Ikke undervurder verdien av å være først ute. 

Styre valutarisiko 

For bedrifter som velger å gå internasjonalt, er det viktig å være oppmerksom på eksterne markedsfaktorer, for eksempel svingninger i valutakurs og vekslingskurs, som kan spise av profitten og påvirke bunnlinjen. Gitt dagens markedsuro og de ville svingningene i globale valutaer, bør styring av valutarisiko stå øverst på agendaen for bedrifter med kunder, leverandører eller produksjon i andre land. 

Les mer om 5 trinn for å kontroll over valutarisiko

Styring av valutarisiko innebærer ikke nødvendigvis mer manuelt arbeid. Både små og store bedrifterer i ferd med å oppdage fordelene ved automatisering av valutarisikostyring med verktøy som for eksempel Nordeas AutoFX, en valutarobot som handler i henhold til et forhåndsdefinert rammeverk. API-er (Application Programming Interfaces) er en annen løsning som kan integreres i selskapets egne systemer og programvare og gjøre valuta til en del av den daglige virksomheten og håndteres automatisk. Finn ut mer om fordelene ved valutaautomatisering

Styre renterisiko 

På samme måte som valutasvingninger kan renteendringer spise av inntjeningen og øke kostnader. Jo mer gjeld med variabel rente en bedrift har, jo høyere er den økonomiske risikoen knyttet til ugunstige rentebevegelser, som kan gjøre budsjettering og planlegging usikkert. Å sikre bedriftens økonomi mot høyere rente bør være en del av risikostyringsstrategien, og det bidrar til en mer forutsigbar kontantstrøm. 

Nordea tilbyr en rekke rentesikringsløsninger som bidrar til å styre risiko og kostnader, inkludertrenteswapper, rentetak og rentekorridorer. Disse sikringene kan skreddersys til din bedrift og tar hensyn til markedssituasjonen. Finn ut mer om hvordan du styrer renterisiko

 

Få inn en profesjonell økonomisjef så raskt som mulig 

Selv om virksomheten fortsatt er i startgropen, er det viktig å ha gode systemer for regnskap, rapportering og planlegging, sier Riku Tiainen fra Startup & Growth Finland. Han har ansvaret for en portefølje på rundt 40 vekstselskaper.  

Tidlig i oppstartsfasen har bedriftene primært fokus på forskning og utvikling, der de tester tilbudet sitt, samler inn tilbakemeldinger fra kunder, snur seg rundt ved behov og generelt sett prøver å begrense kontantbruken. En profesjonell økonomisjef kan være en dyr investering, og outsourcing av økonomiske tjenester kan være kostbart. Derfor er det mange oppstartsbedrifter som ikke prioriterer å bruke penger på de tjenestene, forklarer Tiainen. Men hvis det plutselig kommer inn et par store avtaler, kan veksten skje raskt og plutselig. 

– Hvis du ikke allerede har interne systemer for finansiell rapportering og planlegging, kan det være veldig vanskelig og dyrt å sette i gang når du allerede er inne i vekstfasen, sier Tiainen.  

Denne situasjonen kan også føre til en nedadgående økonomisk spiral siden vekst vanligvis innebærer et behov for mer kontanter og en ny finansieringsrunde, forklarer Tiainen. Hvis den finansielle rapporteringen ikke er god, vil det gjøre selskapet mindre attraktivt for investorer og føre til lavere verdsettelse av virksomheten, som kan bety mindre gunstige finansieringsrunder for gründeren eller eieren. 

Derfor mener Tiainen at selskaper bør få inn en profesjonell økonomisjef så raskt som mulig. 

– Det er viktig å forstå at investorene også vurderer virksomhetens økonomiske kompetanse. Det er avgjørende for å lykkes. I tillegg til et topp salgs- og markedsføringsteam trenger du et topp økonomisk team, sier han. Det er ikke nødvendig å ansette en økonomisjef i full stilling, men lei inn en konsulent eller sett ut de økonomiske tjenestene. 

Vær ute i god tid med å sikre tilstrekkelig finansiering 

Anders Hovaldt fra Startup & Growth i Danmark sier at en av de største misoppfattelsene er hvor dyrt det er å utvikle en virksomhet. Spesielt hvis bedrifter ønsker å gå inn i nye markeder eller land er kostnadene mye høyere enn forventet. 

En annen stor feil er å bli tatt på senga av hvor lang tid det tar å få finansiering, sier han. 

– Gründere kommer og sier «Vi trenger pengene i morgen eller neste uke». Men det kan ofte ta et halvt år å finne den riktige investoren og bli enige om vilkårene, sier han. 

Derfor er et av de vanligste rådene fra Startup & Growth-teamet å være ute i god tid med finansiering og unngå å gå tom for kontanter. 

Les mer om Nordea Startup & Growth-enhetene i FinlandSverigeNorge og Danmark

Gründervirksomhet
Forretningsvekst