26-04-2024 08:24

Tekoälyllä tuottavuus nousuun?

Ensimmäiset tutkimukset tekoälyn hyödyntämisestä viittaavat huomattaviin työn tuottavuutta parantaviin vaikutuksiin. Suomalaisten vahvat digivalmiudet antavat hyvät lähtökohdat teknologian hyödyntämiseen. Tekoäly tuo yrityksille mahdollisuuden kääntää tuottavuuskehitys jälleen kasvuun
Co-workers using laptop in boardroom

Tekoäly tuottavuuskasvun ajurina

Ensimmäiset tutkimukset tekoälyn hyödyntämisestä erilaisissa tietotyön tehtävissä viittaavat huomattaviin työn tuottavuutta parantaviin vaikutuksiin. Lähtötiedoiltaan heikommat työntekijät näyttäisivät tutkimusten perusteella hyötyvän eniten tekoälyn käytöstä. Usein myös työn laatu ja työtyytyväisyys näyttäisivät nousevan tekoälyn käytön myötä.

Puhelinasiakaspalvelijoilla tehdyssä tutkimuksessa tekoälyä hyödyntäneet työntekijät ratkaisivat keskimäärin 14 % enemmän tapauksia tunnissa (Brynjolfsson ym.,  2023). Suurimman hyödyn saivat kokemattomat työntekijät, joiden tuottavuus kasvoi 34 %, kun taas kokeneilla työntekijöillä hyöty oli minimaalinen. Tulos kertookin, että olemassa olevan tiedon hyödyntäminen parantui selvästi tekoälyn avulla. 

Konsulteilla tehdyssä tutkimuksessa työtehtävät ratkesivat keskimäärin 25 % nopeammin tekoälyn avulla (Dell’Acqua,  2023). Konsulteille annetuista 18 erilaisesta tehtävästä tekoäly ei kuitenkaan soveltunut aivan kaikkiin, ja osassa tehtävissä tekoälyn hyödyntäminen kasvatti väärien ratkaisujen määrää. Myös koodaamisessa (Peng ym., 2023) sekä röntgenkuvien tulkinnassa (Gaube ym., 2023) tekoälystä on saatu huomattavia tuottavuusparannuksia. 

Tekoäly soveltuukin avuksi hyvin laajasti erilaisiin työtehtäviin. Parhaita tuloksia on saatu yhdistämällä ihmistyö ja tekoäly, jolloin tekoäly toimii työn tukena parantaen tuottavuutta. 

Tekoälyn odotetaan mullistavan erityisesti korkeasti koulutettujen, korkean tulotason työntekijöiden työpäivät. ETLA:n tutkimuksessa (Kauhanen ym., 2023) todetaan, että viidesosa suomalaisista työskentelee ammateissa, joiden työtehtävistä vähintään puolet on altistunut tekoälylle, ja peräti kahdella kolmasosalla työntekijöistä 20 prosentissa työtehtävissä voidaan hyödyntää tekoälyä. 

Tietokoneiden laskentatehon kasvaminen ja suuret panostukset tekoälyn kehittämiseen vievät kehitystä hurjaa vauhtia eteenpäin, joten on vaikea arvioida, mihin kaikkeen tekoäly jatkossa kykenee. Toisaalta tekoälyn käyttöönotto yrityksissä ottaa aikaa ja resursseja, joten koko talouden tuottavuuskehityksessä vaikutukset nähdään vasta pidemmällä aikavälillä.

A / Tekoälyn käyttö yrityksissä

%, vuonna 2023

Tekoäly voi tuoda kauan kaivattua tuottavuuden kasvua Suomen talouteen.

Juho Kostiainen, Nordean ekonomisti

Suomen mahdollisuudet tekoälyssä

Suomessa tuottavuuskehitys on polkenut paikallaan viimeiset 15 vuotta. Yksi keskeinen syy on ollut supistuneet panostukset aineettomiin investointeihin, etenkin tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tekoäly tuokin suomalaisille yrityksille mahdollisuuden kääntää tuottavuuskehitys jälleen kasvuun. Tekoälyn integroiminen jokapäiväiseen työntekoon edellyttää toki panostuksia yrityksiltä, mutta se ei välttämättä vaadi itse teknologian kehitystä,. 

Suomi on EU:n johtava maa digitaalisessa kehityksessä EU:n DESI-mittarilla, joka mittaa kansalaisten digitaitoja, internet-yhteyksiä, digiteknologian käyttöä yrityksissä ja digitaalisia julkisia palveluita. Myös muut Pohjoismaat sijoittuvat tällä indeksillä Euroopan kärkeen. Suomalaisilla onkin erinomaiset lähtökohdat hyödyntää tekoälyä hyvien digivalmiuksien ansiosta. Suomalaisista yrityksistä yli 15 % hyödyntää tällä hetkellä tekoälyä, mikä on kolmanneksi eniten EU-maista.

Parhaiten valmistaudumme tekoälyn tuomaan muutokseen kokeilemalla ja hyödyntämällä sitä mahdollisimman avoimin mielin nykyisissä työtehtävissä, mutta myös teknologian mahdollistamissa uusissa liikeideoissa.

Tämä artikkeli ilmestyi ensimmäisen kerran 24.4.2024 julkaistussa talousennusteessa ''Nordea Economic Outlook: Pulmallinen palapeli''. Lue lisää uusimmasta Nordea Economic Outlookista.

Kirjoittaja

Nimi:
Juho Kostiainen
Otsikko:
Nordean ekonomisti
Economic Outlook
Markkinat ja sijoittaminen
Talous
Analyysit
Mikä on mielikuvasi Nordeasta luettuasi tämän artikkelin?