Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska
Johanna Bergström

Yhdessä kohti antirasistista tulevaisuutta

Johanna Bergström

02-02-2022 08:45

Yhteiskunnallista ongelmaa on vaikea ratkaista nopeasti, mutta meistä jokainen voi toimia sen eteen omassa yhteisössään.

Me puhumme Nordeassa yhteensä lähes 50 kieltä. Edustamme lähes sataa kansalaisuutta ja toimimme yhteensä 20 maassa. Meitä on noin 28 000 ja asiakkaita meillä on 10 miljoonaa. Voi siis sanoa, että etnisten taustojen, kulttuurien ja kansalaisuuksien moninaisuus kuuluu jokapäiväiseen elämäämme. Se on myös suuri rikkaus, jota vaalimme. Haluamme, että kaikkia nordealaisia kohdellaan yhdenvertaisesti, jotta jokainen voi olla oma itsensä ja tuntea olonsa turvalliseksi. Yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia pitää edistää ja siksi olemme mukana Oikeusministeriön ja Yhdenvertaisuusvaltuutetun Olen Antirasisti -kampanjassa yhteistyökumppanina.

Uutisissa törmää liian usein tapauksiin, joissa rasismi näyttäytyy työelämässä ja muualla yhteiskunnassa: esimerkiksi nimen muuttaminen suomalaiseksi saattoi auttaa työn saamisessa, tai täydellistä suomen kieltä vaadittiin vailla perusteluja. Yhteiskunnallista ongelmaa on vaikea ratkaista nopeasti, mutta meistä jokainen voi toimia sen eteen omassa yhteisössään. Työnantajana on velvollisuutemme, etumme sekä yritysarvojemme mukaista, että tarjoamme Nordeassa turvallisen ja tasa-arvoisen työpaikan kaikille työntekijöillemme riippumatta heidän ihonväristään, etnisestä taustastaan, uskonnostaan tai muista ominaisuuksista. Haluamme varmistaa, että jokainen kohtaaminen työkaverin, työnhakijan ja asiakkaan kanssa on edellistä yhdenvertaisempi. Muutos lähtee meistä kaikista.

Rasismia tai muuta syrjintää ei tule hyväksyä missään olomuodossa, milloinkaan. Tämä ei yksinään riitä, vaan vastuullamme on tehdä aktiivisesti töitä, jotta jokainen voi kokea saavansa olla oma itsensä ja juuri sellaisena arvostettu.

Jokainen meistä on vastuussa siitä, että ketään ei kohdella epäasiallisesti. Esihenkilöillä on erityinen vastuu näiden tilanteiden välttämiseksi ja näihin puuttumiseen.  Työnantajana meillä on monenlaisia keinoja, joilla voimme rakentaa yhdenvertaista työpaikkaa kaikille. Järjestämme esimerkiksi koulutuksia tiedostamattomista ennakkoluuloista ja miten ne voivat vaikuttaa rekrytointiin, johtamiseen, viestintään, yhteistyöhön tai arviointiin.

Myös nordealaiset haluavat osallistua yhteiskunnassa käytävään rakentavaan keskusteluun. On suuri ilo ja kunnia nähdä, että pelkästään vuonna 2021 teimme vapaaehtoistyötä lähes 4 400 tuntia ja tapasimme yli 120 000 lasta ja nuorta. Yksi vapaaehtoistyöprojekteistamme keskittyy maahanmuuttajanuorten auttamiseen työelämä- ja talousasioissa sekä yritystoiminnassa. 

Lisäksi työntekijämme ovat perustaneet erilaisia vapaaehtoisvoimin toimivia työryhmiä, jotka pyrkivät edistämään erilaisten vähemmistöjen näkökulmaa. Suomeen perustettiin joulukuussa 2021 uusi ryhmä, joka pyrkii huomioimaan ulkomaalaistaustaiset kollegat sekä erilaiset kulttuurit paremmin Nordeassa, jotta voimme entistä paremmin vaalia erilaisia kulttuuritaustoja.

Henkilöstön moninaisuus on kaikkien etu. Sen avulla voimme paremmin palvella kaikkia asiakkaita, tehdä parempia päätöksiä ja oppia toisiltamme, kun joukossa on erilaisia taustoja, osaamisia ja näkökulmia. Moninaisuus itsessään ei riitä, vaan meidän on yhdessä luotava ja pidettävä yllä turvallisuutta ja toistemme kunnioittamista tukevaa työkulttuuria - ihan joka päivä.  

Johanna Bergström
henkilöstöjohtaja

Talouden ilmiöiden takana

Finanssimaailma-blogi käsittelee ajankohtaisia talouden ja markkinoiden tietoja, ilmiöitä ja uutisia. Tältä sivulta löydät tuoreimmat Nordean ekonomistien, analyytikoiden ja muiden asiantuntijoiden kirjoitukset.

Blogi
Vastuullisuus
Analyysit

Lue lisää