18-12-2023 08:35

Ændret regnskabspraksis for udviklingsomkostninger relateret til Nordeas digitale løsninger

Nordea har efter en gennemgang i fjerde kvartal besluttet at ændre sin regnskabspraksis for udviklingsomkostninger relateret til bankens digitale løsninger. Nordeas nuværende praksis er at aktivere udviklingsomkostninger og afskrive dem over deres brugstid. Fremover vil Nordea løbende omkostningsføre sådanne udviklingsomkostninger. Som følge af den ændrede regnskabspraksis vil Nordea i regnskabet for fjerde kvartal foretage en afskrivning af tidligere aktiveret udvikling på 130 mio. euro.

Nordea har en meget stærk position på det digitale område. Nordeas digitale kundeoplevelse rangerer højest blandt sammenlignelige banker og vil blive forbedret yderligere. I takt med at den digitale udvikling og innovation tager fart, fortsætter Nordea med at investere i sin digitale kapacitet som en af de vigtigste forudsætninger for at gennemføre bankens strategi. Nordea er digitalt førende i banksektoren og har som mål at tilbyde kunderne alle relevante digitale produkter og services og fastholde sin førerposition på mobilbankområdet i Norden. 

I henhold til Nordeas regnskabsprincipper, der er baseret på IFRS, skal IT-udviklingsomkostninger aktiveres, når udviklingsprojekter forventes at medføre økonomiske fordele over en længere periode. Nordea har i fjerde kvartal gennemgået igangværende udviklingsprojekter relateret til bankens digitale løsninger. Konklusionen på gennemgangen var, at den hurtige digitale udvikling, herunder den løbende, agile introduktion af nye funktioner og implementeringen af nye cloud-baserede løsninger, gør det sværere at påvise sådanne økonomiske fordele i regnskabsmæssig henseende. Trods kundernes positive vurderinger af bankens digitale løsninger har Nordea derfor besluttet, at det er mere passende løbende at omkostningsføre sådanne udviklingsomkostninger. 

I regnskabet for fjerde kvartal har Nordea endvidere besluttet at anvende en mere konservativ regnskabspraksis og ophøre med at aktivere sådanne udviklingsomkostninger og fuldt ud afskrive den nuværende regnskabsmæssige værdi af udviklingsomkostninger relateret til bankens digitale løsninger på ca. 130 mio. euro. Den ændrede regnskabspraksis har ikke nogen væsentlig indvirkning på Nordeas indtjening pr. aktie fra 1. januar 2024. 

Yderligere information: 

Ilkka Ottoila, fungerende leder af Investor Relations, +358 9 5300 7058
Pressehenvendelser, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com (press[at]nordea[dot]com)

Pressemeddelelser