18-12-2023 08:37

Nordea endrer regnskapspraksis for kostnader knyttet til utvikling av digitale tjenester

Nordea har besluttet å endre regnskapspraksisen for kostnader knyttet til utvikling av digitale tjenester. Endringen kommer som et resultat av en evaluering i fjerde kvartal. I dag kapitaliserer Nordea utviklingskostnader og avskriver dem gjennom levetiden. Fremover skal Nordea utgiftsføre slike utviklingskostnader løpende. Endringen av regnskapspraksis innebærer at vi vil bokføre en avskriving av tidligere kapitalisert utvikling til en verdi av 130 millioner euro i resultatet for fjerde kvartal.

Nordea har en sterk posisjon når det gjelder digital utvikling. Vår digitale kundeopplevelse er rangert som den beste blant sammenlignbare banker, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre den. Samtidig som utviklingen på det digitale området går raskere og innovasjonstakten øker, fortsetter vi å investere i de digitale løsningene våre. Det er en av de viktigste forutsetningene for å gjennomføre strategien vår. Nordea er en digital leder i banksektoren, og målet vårt er å tilby kundene alle relevante digitale produkter og tjenester og beholde posisjonen som den beste mobilbanken i Norden. 

I tråd med Nordeas regnskapsprinsipper, som er basert på IFRS, skal IT-utviklingskostnader kapitaliseres når et utviklingsprosjekt forventes å tilføre økonomisk nytte over lengre tid. I fjerde kvartal har Nordea evaluert pågående utviklingsprosjekter knyttet til digitale tjenester. Vi har konkludert med at den raske digitale utviklingen, som blant annet omfatter fortløpende og smidig innføring av nye funksjoner og skybaserte løsninger, gjør det vanskeligere ut fra et regnskapsperspektiv å påvise slik økonomisk nytte. Til tross for at Nordeas digitale tjenester rates høyt av kundene våre, har vi derfor besluttet at for denne typen kostnader er løpende utgiftsføring mest egnet. 

I tillegg har vi besluttet å ta i bruk en mer konservativ regnskapspraksis i resultatet for fjerde kvartal. Det innebærer at vi stanser kapitaliseringen av denne typen kostnader, og at vi i sin helhet avskriver dagens balanseførte verdi av utviklingskostnader knyttet til digitale tjenester, som er på rundt 130 millioner euro. Endringen av regnskapspraksis påvirker ikke Nordeas fortjeneste per aksje fra 1. januar 2024 i betydelig grad.

For mer informasjon:

Ilkka Ottoila, fungerende leder av Investor Relations, +358 953007058 

Mediehenvendelser +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com (press[at]nordea[dot]com) 
 

Pressemeldinger