Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

04-04-2023 15:39

Dansk finansminister øjner ’gylden mulighed’

Danmarks finansminister, Nicolai Wammen, talte til institutionelle kunder ved Nordeas seneste arrangement om dansk økonomi og statsgæld. Han understregede, at økonomien er stærk, men også nødvendigheden af at takle nogle af de store udfordringer, vi står overfor.
Christiansborg Palace, Copenhagen

Dansk økonomi står stærkt, men det betyder ikke, at politikerne kan læne sig tilbage. Det var beskeden fra Danmarks finansminister, Nicolai Wammen, da han for nylig talte til Nordeas institutionelle kunder ved et arrangement i København.

”Vi står overfor nogle rigtig store udfordringer,” sagde han. ”Vi har skruet op for tempoet, nu hvor vi nærmer os foden af bjerget. Nu skal vi også op ad bjerget.”

Han understregede, at den unikke sammensætning af den nuværende regering, der for første gang i nyere historie bygger bro henover midten, er en ’gylden mulighed’ for at takle disse udfordringer i form af væsentlige reformer.

Dansk økonomi står godt rustet

Nicolai Wammen lagde ud med at fremhæve Danmarks økonomiske succes. Landet klarede sig bedre igennem COVID-19-pandemien, end mange havde frygtet. Han mente, at det stærke og hurtige opsving til dels skyldtes regeringens hjælpepakker, der blev rullet ud, da pandemien ramte.

”Go big and go fast” (tænk stort, og gør det hurtigt) var det mantra, finansministeren brugte i et interview med nyhedskanalen CNN i begyndelsen af pandemien, hvor Danmark var hurtigt ude med hjælp til virksomheder og privatpersoner. Resultatet var ifølge Nicolai Wammen, at danske virksomheder kunne fastholde medarbejderne i stedet for at afskedige dem og hurtigt kunne komme op i omdrejninger igen og udnytte opsvinget.

Han noterede sig, at beskæftigelsen fortsat er høj, selvom det brandvarme arbejdsmarked er ved at køle ned med en stigning i ledigheden fra et lavt niveau. Inflationen er stadig høj, men på vej ned. Nicolai Wammen sagde, at han forventer et fortsat fald i inflationen i 2023, selvom meget afhænger af, hvad der sker i resten af verden. De offentlige finanser og statsgælden er også i god form, tilføjede han.

Danmarks finansminister Nicolai Wammen og Nordeas cheføkonom Helge Pedersen
Vi har en unik mulighed for at træffe beslutninger, hvilket vi ikke har oplevet på samme måde i rigtig mange år.

En ’unik mulighed’ for reformer

Ser vi på fremtiden, så pegede Nicolai Wammen på en række væsentlige udfordringer for det danske samfund:

  • Opfyldelse af Danmarks ambitiøse klimamål, der bl.a. indebærer, at landet skal være klimaneutralt i 2045 og reducere udledningen med 110 pct. frem mod 2050 i forhold til 1990.
  • Demografiske udfordringer med omkring 125.000 flere ældre over 69 år og 50.000 flere børn under 7 år i 2030.
  • Et velfærdssystem under pres, hvor psykiatriområdet halter bagefter.
  • Hjælp til dem, der er hårdest ramt af inflationen, uden at bære ved til bålet.
  • Mangel på arbejdskraft både indenfor det offentlige og i det private.
  • En forpligtelse overfor NATO om at øge forsvarsudgifterne til 2 pct. af BNP i 2030.

Bare få timer efter Nordeas arrangement skulle Folketinget stemme om et kontroversielt lovforslag – afskaffelsen af store bededag. Regeringen vurderer, at det vil give yderligere 3 mia. kroner til forsvarsbudgettet at afskaffe helligdagen. Lovforslaget har mødt modstand fra fagforeninger, kirken og oppositionspartierne.

Nicolai Wammen sagde, at fordelen ved at have en koalitionsregering, der spænder henover midten, er muligheden for at gennemføre upopulære politiske beslutninger for at fremtidssikre det danske samfund.

”Det mener vi, at vi er forpligtet til at gøre,” sagde han. “Vi har en unik mulighed for at træffe beslutninger, hvilket vi ikke har oplevet på samme måde i rigtig mange år.”

Efter at have besvaret en række spørgsmål fra tilhørerne tog Nicolai Wammen tilbage til Christiansborg for at være til stede ved afstemningen, der, som han sagde, ”forventedes at blive ret tæt.”

Afstemningsresultatet blev 95-68 for at afskaffe den offentlige helligdag.

Mere om Danmarks statsgæld

Arrangementet om Danmarks økonomi og statsgæld fandt sted 28. februar 2023. Også Martin Wagner Toftdahl, leder af Bank og Marked i Danmarks Nationalbank, deltog.

Martin Wagner Toftdahl talte om udviklingen i statsgælden og bemærkede, at gælden faldt til 323 mia. kroner i 2022 svarende til knap 12 pct. af BNP. Danmark har fastholdt den højeste rating (AAA) med stable outlook takket være sunde offentlige finanser og lav gæld.

Han dykkede også ned, hvordan regeringens finansieringsstrategi er med til at understøtte et velfungerende marked. Regeringen fastholder en bred vifte af produkter, der matcher en bredt sammensat investorbase, sagde Martin Wagner Toftdahl.

Et eksempel er den grønne tvillingeobligation, der blev lanceret første gang i 2022 med Nordea som structuring adviser. På linje med det tyske koncept om tvillingeobligationer har obligationen den højest mulige miljømæssige klassificering (mørkegrøn) og er struktureret med udgangspunkt i EU’s taksonomi – et klassificeringssystem for bæredygtige økonomiske aktiviteter. Danmark planlægger at introducere endnu en tvillingeobligation senere på året.

Insights
Finansielle markeder og investering