17-10-2023 15:52

Hvad er grønne lån?

Kort forklaring:

Grønne lån er lån til bæredygtige og miljøvenlige formål, der bidrager til fx reduktion af CO2-udledning, den grønne omstilling i samfundet og udvikling af ny miljøvenlig teknologi. 

Eksempler på grønne lån til privatkunder:

  • Lån til at købe elbil
  • Lån til at installere solceller på taget af huset
  • Lån til at forbedre varmeisolering af huset, så der bruges mindre energi på opvarmning

Eksempler på grønne lån til virksomheder:

  • Lån til at opføre solcelleparker
  • Lån til at opføre CO2-neutrale bygninger
  • Lån til at vækste virksomheder, der arbejder med vandrensningsteknologi

Hvad er definitionen på et grønt lån fra Nordea?

Grønne lån er lån, der opfylder kriterierne i Nordeas Green Bond Framework. Kriterierne er baseret på internationalt anerkendte standarder for grønne obligationer. Grønne lån fra Nordea har således et kvalitetsstempel. Det betyder samtidig, at Nordea har fastsat strenge kriterier for brugen af låneprovenuet og rapporteringen om den miljømæssige effekt.

Læs mere om standarderne for grønne obligationer: Green Bond Principles udgivet af International Capital Market Association, ICMA

Hvordan hænger grønne lån sammen med grønne obligationer?

Når en bank låner penge til virksomheder eller forbrugere, skal den finde pengene et sted – til at finansiere lånene. Dette kan gøres ved at udstede obligationer. Med grønne obligationer øremærkes pengene fra obligationerne til bæredygtige formål som fx finansiering af grønne lån til forbrugere eller virksomheder. Dette kaldes også grøn finansiering.

Grønne obligationer er populære blandt store institutionelle investorer som fx pensionskasser, der ønsker at støtte omstillingen til en bæredygtig fremtid. For at sikre at lån finansieret med vores grønne obligationer vitterlig er bæredygtige, har Nordea udarbejdet sine egne regler – det såkaldte Green Bond Framework. 

Læs mere om grønne obligationer og Nordeas Green Bond Framework.

 
Finansiering
Bæredygtig bankvirksomhed
Bæredygtighed