Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

19-12-2022 14:47

Hver fjerde danske privatinvestor vil skubbe på den grønne omstilling

Bæredygtige investeringer skaber størst forandring, når de går til selskaber, der er i gang med den grønne omstilling og ikke nødvendigvis er i mål. Det mener hver fjerde danske privatinvestor ifølge en undersøgelse, Nordea Invest står bag.
Rasmus Eske Bruun chef for Nordea Invest
Rasmus Eske Bruun, chef for Nordea Invest i Danmark.

For danske investorer, der har fokus på bæredygtighed, er det ikke nødvendigvis et krav, at de selskaber, de investerer i, er i mål med den grønne omstilling. Så længe selskaberne er i gang. Det viser en nordisk undersøgelse blandt privatinvestorer, herunder 869 danske.

Undersøgelsen viser, at mere end hver fjerde danske investor (27%) mener, at deres investeringer bør rettes mod virksomheder, der ikke nødvendigvis er bæredygtige i dag, men som er i gang med en grøn transformation. Kun 10% mener, at deres investeringer bør gå til virksomheder, der allerede er bæredygtige i dag. De resterende har ikke taget stilling.

"Vi oplever en større bevidsthed hos kunderne om, at bæredygtige investeringer ikke kun indbefatter selskaber, der allerede er i mål med at transformere sig. Det er mindst lige så vigtigt at bruge investeringerne til at skubbe på den grønne omstilling. Vores opgave som investeringsforening er at bruge det mandat, som vores kunder giver os, til at gå i tæt dialog med selskaberne og følge op på de målsætninger, de har," forklarer Rasmus Eske Bruun, der er chef for Nordea Invest i Danmark.

Det gør Nordea Invest konkret ved at udøve ”aktivt ejerskab”. Aktivt ejerskab handler om at udøve sine formelle rettigheder som aktionær og bruge sin indflydelse til at påvirke selskaberne til at forbedre deres ESG-faktorer. Det vil sige selskabernes håndtering af miljø, sociale forhold og selskabsledelse. Man kan sige, at netop disse faktorer er en god måde at vurdere, om et selskab udvikler sig i en bæredygtig og ansvarlig retning.

"Vores erfaring er, at aktivt ejerskab er den bedste måde at vurdere og styre ESG-risici, -påvirkninger og -muligheder på. I sidste ende for at beskytte den langsigtede værdi af den opsparing, som vores investorer investerer i Nordea Invests fonde," slutter Rasmus Eske Bruun.

Nordea Invest deler løbende ”Aktivt ejerskab”-cases i Nordea Invest Magasinet. Du finder dem her.

Om undersøgelsen

I alt 1.094 danske respondenter har deltaget, hvoraf 869 personer investerer. Undersøgelsen er foretaget af Kantar som en online cawi-undersøgelse blandt danskere i alderen 18-65 år i september 2022.

Bæredygtighed
Bæredygtig bankvirksomhed
Finansielle markeder og investering