Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

16-06-2022 08:47

Nordea øger fokus på grøn omstilling i landbrugs- og fødevareproduktionen med ”Nordea Agri & Food”

I Business Banking Danmark slår vi nu landbrugsområdet og sektorområde fødevarer sammen til én enhed med fokus på både landbrugssektoren og fødevareproduktion i Danmark. Den nye enhed kommer til at hedde Nordea Agri & Food.
Landbrugsdirektør Morten Riget
I Nordea Agri & Food kommer der til at sidde ca. 50 medarbejdere ledt af Morten Riget.

Baggrunden for ændringen er dels, at vi ønsker at prioritere den voksende fødevareproduktion i Danmark, men sammenlægningen er også et resultat af, at den traditionelle landbrugsproduktion står over for en grøn transformation, der kræver helt nye samarbejdsformer på tværs af brancher.

”Med sammenlægningen ønsker vi at skabe helhedsorienteret rådgivning for fødevare- og landbrugskunder. I takt med at kravet om større transparens gennem hele fødevareværdikæden øges er det endnu vigtigere for os som finansiel sparringspartner at være tæt på de ændrede markedsvilkår. Nordea Agri & Food vil kunne rådgive i hele værdikæden fra jord til bord,” fortæller Morten Riget, landbrugsdirektør i Nordea.

En partner i den grønne omstilling

Dansk landbrug står overfor en grøn transformation for at kunne leve op til målet om at nedbringe CO2-udledningen med 55-65% inden 2030. I Nordea vil vi gerne hjælpe vores landbrugskunder og fødevareproducenter med at omstille deres virksomheder og produktion, så de er klar til at gå en mere bæredygtig fremtid i møde. En fremtid, som kræver at nogle landmænd skal producere på en anden måde end hidtil – eller sågar producere noget andet end i dag.

”Jeg synes, at det er enormt vigtigt, at vi får tænkt hele vejen rundt om både den enkelte landbrugskunde og fødevareproducent, da det er en stor omstilling, de står midt i. Her er der ikke kun brug for almindelige bank kompetencer – men ekspertise og indsigt i fremtidens fødevareproduktion, og det kommer vi i endnu højere grad til at kunne i Nordea Agri & Food,” afslutter Morten Riget.  

Sammenlægningen sker pr. 15. juni 2022. Fremover kommer der til at sidde ca. 50 medarbejdere i Nordea Agri & Food, som fortsat vil blive ledt af Morten Riget.

Yderligere information

Morten Riget, Landbrugsdirektør i Nordea: 29 27 52 31
 

 

Om os
Bæredygtighed
Bæredygtig bankvirksomhed