Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Ledelsen i Danmark

Mads Skovlund

Bankdirektør med ansvar for privatkunder og Country Senior Executive 

Helene Bløcher

Bankdirektør med ansvar for erhvervskunder

Peder Bach

Bankdirektør med ansvar for
storkunder 

Sanne Fredenslund

Bankdirektør med ansvar for
Private Banking 

Anders Holkmann Olsen 

Chefjurist og Branch Manager Danmark

Vivian Byrholt

Chef for Nordea Pension

Rasmus Eske Bruun

Chef for Nordea Invest 

Frank Klausen

Chef for Nordea Finans

Morten Boni

Chef for Nordea Kredit