Unges mentale trivsel er en dagsorden, der fylder mere og mere af det, vi taler om som danskere. Men for at forstå, hvad vi taler om, er det vigtigt at kende de faktorer, der påvirker de unges trivsel.

Som bank og arbejdsplads har Nordea gennem 200 år spillet en central rolle i udviklingen af det danske samfund, og vi ønsker at fortsætte med at skabe et fundament for, at næste generation kan tage del i samfundets økonomiske liv og har et sundt forhold til egen privatøkonomi.

Derfor har vi i Nordea ønsket at styrke vores forståelse af, hvilken rolle økonomi spiller i unges trivsel. I samarbejde med Fremtidsfabrik har vi fulgt 36 unge mennesker i seks uger for at afdække deres forhold til penge, økonomi og deres syn på fremtiden. Vores mål har været at komme ind til menneskerne bag statistikkerne og få et dybere indblik i, hvad der egentlig rører sig i dagens ungdomskultur.

Her på siden kan du læse mere, om det vi lærte af undersøgelsen og downloade rapporten i helhed. 

 
Mads Skovlund, bankdirektør med ansvar for privatkunder.
Undersøgelsen har vist, at det er nødvendigt at tage hensyn til de komplekse faktorer, der påvirker unges mentale trivsel. Økonomi er en vigtig del af den ligning, og vi må skabe forståelse og opmærksomhed omkring unges økonomiske udfordringer og bekymringer.

Hvad viser undersøgelsen?

Fælles for de unge i undersøgelsen er, at de alle kan ligge søvnløse på grund af tanker om økonomi, og at tanker om økonomi og fremtid fylder en hel del. 

Det er desværre også et fællestræk, at de negative tanker om fremtiden og om økonomi generelt fylder mere end de positive. Fremtiden anskues ikke som lys og fuld af muligheder, men snarere som problemfyldt og latent farlig.

Undersøgelsen viser også, at unge fra forskellige segmenter er rundet af meget forskellige opfattelser og idealer om “det gode liv og den gode fremtid,” hvorfor vi ikke kan komme med en samlet konklusion, men derimod med tre konklusioner, som repræsenterer de tre forskellige segmenter af unge: Nypuritaneren, Hippie meets Wall Street og Samfundets Fighter.

De tre segmenter kan karakteriseres sådan:

Jeg frygter for en fremtid, hvor jeg ikke kan få arbejde, og hvor alle andre har sparet op undtagen mig. Jeg har bare brugt pengene dumt.

Nypuritaneren

Nypuritaneren er præget af skyld og skam. Frygten for at gå til grunde/at være utilstrækkelig skaber en fremtidsfrygt og dermed også en frygt for at miste grebet om egen økonomi.

Hippie meets Wall Street

Hippie meets Wall Street har mistet troen på, at et meningsfyldt liv er et liv, hvor man arbejder. Derfor benyttes investeringer + aktier og indeksfonde som et lifehack og som en måde at undgå arbejdet. Hippe meets Wall Street kan ligge søvnløs over frygten for, at de i fremtiden ikke længere kan være økonomisk uafhængige eller over, at den uddannelse, som de er i gang med at gennemføre, ikke leder til et spændende og meningsfyldt liv.

Samfundets Fighter

Samfundets Fighter rammes ofte af en følelse af at være helt forkert pga. SU-lån og potentielt andre lån, som er optaget. Samfundets Fighter prioriterer at tage en fornuftig uddannelse med gode jobmuligheder, men frygter alligevel at blive arbejdsløs og få en økonomisk ustabil fremtid. De frygter nemlig, at de ikke kan blive inkluderet på en arbejdsplads (på grund af etnicitet, diagnoser eller andet). Der er også en iboende frygt for, at der kommer en ny krise og ødelægger økonomien eller jobmulighederne.

 

Er økonomi tabu og svært at tale om?

De færreste unge i undersøgeslen har været til møde i en bank. Dels fordi de simpelthen ikke tror, banken er for unge, men også fordi deres mor og far agerer bank (rådgiver dem, låner dem penge, hjælper med investeringer). Det falder ikke umiddelbart informanterne ind, at man kan kontakte banken, hvis man har økonomiske problemer. 

I dette lys vil unge nok opleve det som tabu at tale om økonomiske problemer med en bank. MEN - de taler om deres økonomiske tanker og problemer. Med forældre og/eller med venner. På det overordnede niveau er det nemt. Dette harmonerer med vores undersøgelser om unge og trivsel.

Unge VIL gerne tale om deres problemer. Vi oplever igen og igen, at åbenhed er et karaktertræk hos den unge generation. Vi oplever dog samtidig lidt af et paradoks i undersøgelsen, for mens unge gerne vil tale om økonomi og bekymringer omkring økonomi på det generelle plan, så ser vi, at de på det konkrete plan har svært ved at tage økonomiske emner op.

Jeg har aldrig været i gæld … og jeg kunne aldrig finde på at låne penge, med mindre det var absolut nødstilfælde, såsom en begravelse eller en krig.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere om undersøgelsen kan du ringe til Nordea Kommunikation på 7080 1162 eller skrive til mads.melcke-hansen [at] nordea.com (mads[dot]melcke-hansen[at]nordea[dot]com)