Nordea sænker grænsen for, hvornår privatkunder betaler negative rente

21-04-21 12:00 | Nordea

Udsigten til et fortsat negativt renteniveau betyder, at Nordea ændrer grænsen for betaling af negativ rente på indlån fra 250.000 kr. til 100.000 kr. for bankens privatkunder. For bankens erhvervskunder sænkes indlånsrenten med op til 0,50 procentpoint.

- De negative renter har ændret betingelserne for at drive bank, og det er en virkelighed, som både banker og bankkunder skal finde sig til rette i. Da danskerne fortsat sparer mere op, end vi som bank kan låne ud, fortsætter vi med at have et markant indlånsoverskud, der koster os penge at placere, siger Mads Skovlund, bankdirektør med ansvar for danske privatkunder i Nordea.

For de privatkunder, der er omfattet af ændringen, vil det konkret betyde, at man betaler 600 kr. om året før skat for hver 100.000 kr. over loftet, man har stående på sine indlånskonti. 

- Vi gør en ekstra indsats for at hjælpe og rådgive vores kunder om, hvordan man bedst muligt placerer sine penge. Det betyder også, at vi i nogle tilfælde vil anbefale, at man beholder pengene på sin konto til den negative rente. Det kan være relevant, hvis alternativerne enten ikke matcher ens risikoappetit, tidshorisont, eller hvis man af andre årsager ønsker at have sin opsparing stående i kontanter, siger Mads Skovlund.

For erhvervskunder i Nordea sænkes den negative rente med op til 0,50 procentpoint

For erhvervskunder betyder det fortsat lave renteniveau, at renten på indlån sænkes fra -0,75% til maksimalt -1,25% via en genindførsel af rentemarginal på indlån på op til 0,50 procentpoint.

- De negative renter er kommet for at blive, og det ændrer grundlæggende betingelserne for at drive bank. Som ansvarlig virksomhed bør vi tilpasse os den ny virkelighed og se på en normalisering af bankens indlånsrentemarginal, siger Bjørn Bøje Jensen, bankdirektør med ansvar for danske erhvervskunder i Nordea.

Ændringen omfatter ikke Nordeas mindre erhvervskunder i det såkaldte Nordea Business Banking Direct-segment:

- Det er vigtigt at understrege, at alle små erhvervskunder er fritaget fra sænkningen af indlånsrenten dels af hensyn til den aktuelle Corona-situation, og dels fordi gruppen ofte består af enkeltmandsvirksomheder med tæt sammenhæng mellem virksomheds- og privatøkonomi, siger Bjørn Bøje Jensen.

Ændringerne træder i kraft 1. juli, og opkræves første gang 30. september 2021.

Yderligere information:

Javier Lopez Garrido, seniorkommunikator, +45 70 80 11 62

Read more news

Viser 5 ud af 799 resultater

Hvordan er de økonomiske udsigter her et år inde i pandemien?

Samfundsøkonomi

Tilmeld dig vores webinar og få den nye udgave af Nordea Economic Outlook 11. maj.

Duerne i forbundsbanken

Nordea podcasts Samfundsøkonomi

uperstærke nøgletal, en historisk lempelse af finanspolitikken og stigende inflation.

Helge J. Pedersen og Anders Svendsen

Fokus på ECB

Nordea podcasts Samfundsøkonomi

Aktierne er i nye rekorder og renterne falder tilbage.

Aktier i ny rekord

Samfundsøkonomi Nordea podcasts

Der er sat turbo på verdensøkonomien, men centralbankerne nedtoner inflationsfrygten og fastholder en ultra-lempelig pengepolitik.

Viser 5 ud af 799 resultater