Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

21-04-2021 12:00

Nordea sænker grænsen for, hvornår privatkunder betaler negative renter

Udsigten til et fortsat negativt renteniveau betyder, at Nordea ændrer grænsen for betaling af negativ rente på indlån fra 250.000 kr. til 100.000 kr. for bankens privatkunder. For bankens erhvervskunder sænkes indlånsrenten med op til 0,50 procentpoint.
Advisory-meeting-with-smiling-woman
Om os