Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordea og Tryg benchmarker forsikringsaftale

| 20-02-2012 14:00

Nordea og Tryg har samarbejdet i mere end ti år. Den eksisterende partnerskabsaftale skal genforhandles, før den udløber i midten af 2013. For at sikre den bedste aftale for begge selskaber og kunderne er Nordea og Tryg blevet enige om hver især at benchmarke aftalen i markedet.

Trygs skadesforsikringsprodukter sælges af Nordea i de fire nordiske lande, og Nordeas liv- og pensionsprodukter sælges af Tryg i Danmark og Norge.

Partnerskabsaftalen mellem Nordea og Tryg fortsætter uændret, indtil aftalen udløber i midten af 2013.

Yderligere information:
Claus Christensen, informationschef, Danmark, 33 33 12 79

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, omkring 1.400 filialer og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og København.

www.nordea.com

Documents