Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Selskabsmeddelelse | 24-04-2012 06:55

Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten:
- Nordeas stærke fremdrift i forretningen fortsætter. Vi bød 22.000 helt nye relationskunder velkommen, vores nye apps mere end fordoblede antallet af aktive mobilbankkunder, og vi styrkede vores position som den førende bank for de største virksomheder i de nordiske lande.

Lønsomheden blev fastholdt på et højt niveau med en egenkapitalforrentning på næsten 12 pct. Det er opmuntrende at se vores indtjeningskraft til trods for lave renter, svag vækst og det omfattende forandringsarbejde, vi nu gennemfører for at skabe forretningsmodellen for fremtidens bank.

Vi har fastholdt en stram omkostningsstyring og styrket vores kapitalposition og balance yderligere. Vores kernekapitalprocent eksklusive hybridkapital steg i kvartalet med 0,4 procentpoint til 11,6.
(Se hele koncernchefens kommentar på side 2)

1. kvartal 2012 i forhold til 1. kvartal 2011 (4. kvartal 2011):

  • Nettorenteindtægter steg 7 pct. (stort set uændret)
  • Ordinært resultat steg 3 pct. (stigning på 1 pct.)
  • Kernekapitalprocent eksklusive hybridkapital steg til 11,6 før overgangsbestemmelser fra 10,7 (stigning fra 11,2 i 4. kvartal)
  • Omkostningsprocent uændret på 50 (stigning fra 49 i 4. kvartal)
  • Nedskrivninger på udlån, netto faldt til 26 bp fra 31 bp (fald fra 33 bp i 4. kvartal)
  • Egenkapitalforrentning på 11,7 pct., et fald fra 12,0 pct. (fald fra 12,3 pct. i 4. kvartal)
Hovedtal,
EUR mio.
1. kvt.
2012
4. kvt.
2011
Ændr.
pct.
1. kvt.
2011
Ændr.
pct.
Nettorenteindtægter 1.420 1.427 0 1.324 7
Driftsindtægter i alt 2.531 2.558 -1 2.510 1
Resultat før nedskrivninger 1.255 1.292 -3 1.245 1
Nedskrivninger på udlån, netto -218 -263 -17 -242 -10
Nedskrivningsandel, ann., bp 26 33 31
Ordinært resultat 1.037 1.029 1 1.003 3
Risikojusteret resultat 799 815 -2 771 4
Resultat pr. aktie (udv.), EUR 0,19 0,19 0,18
Egenkapitalforrentning, pct. 11,7 12,3 12,0

Yderligere information:
Christian Clausen, koncernchef, +46 8 614 78 04
Fredrik Rystedt, Group CFO, +46 8 614 78 12
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 8 614 78 80 (eller +46 72 235 05 15)
Claus Christensen, informationschef, Danmark, +45 33 33 12 79

Gå til IR regnsskabssider

Documents