Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Ændring i samlet antal aktier og stemmer i Nordea

Selskabsmeddelelse | 31-05-2012 11:00

Den rettede nyudstedelse af C-aktier i Nordea, der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling 2012 som led i afdækningen af Nordeas langsigtede incitamentsprogram, er afsluttet, og C-aktierne er konverteret til stamaktier.

Som følge af de ændringer, der er sket i maj 2012, udgør det samlede antal aktier og stemmer i Nordea 4.049.951.919 pr. 31. maj 2012. Alle aktier er stamaktier, og hver aktie giver ret til én stemme. Nordea har ikke ret til at stemme for egne aktier.

   

Yderligere information:
Fredrik Rystedt, Chief Financial Officer, +46 8 614 78 12
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 8 614 78 80
Stephan Ghisler-Solvang, pressechef, Danmark, 33 33 45 56

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).

Documents