Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Selskabsmeddelelse | 18-07-2012 07:00

Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten:
- Vi har fastholdt god fremdrift i forretningen og øget egenkapitalforrentningen trods fortsat pres på renterne, finansiel uro og den økonomiske afmatning i Europa.

Vi gør fortsat fremskridt i opbygningen af fremtidens bank. Implementeringen af vores plan for det nye normale har resulteret i et øget forretningsomfang og stigende indtægter, mens omkostningerne har ligget stabilt, og effektiviteten i forhold til kapital, likviditet og funding er øget.

Ved rettidig indsats har vi fastholdt Nordeas stærke rating og dermed været i stand til fortsat at understøtte kunderne i udviklingen af deres privatøkonomi og erhvervsvirksomhed. Det er vores vigtigste bidrag til vækst og udvikling i de samfund, der omgiver os.

(Se hele koncernchefens kommentar på side 2)

 
1. halvår 2012 i forhold til 1. halvår 2011 (2. kvartal 2012 i forhold til 1. kvartal 2012):

  • Nettorenteindtægter steg 9 pct. (stigning på 3 pct.)
  • Ordinært resultat steg 9 pct. (stigning på 6 pct.)
  • Kernekapitalprocent eksklusive hybridkapital steg til 11,8 før overgangsbestemmelser fra 11,0 (en stigning fra 11,6 i 1. kvartal)
  • Omkostningsprocent faldt til 50 (uændret på 50)
  • Nedskrivninger på udlån, netto steg til 26 bp fra 23 bp (uændret på 26 bp)
  • Egenkapitalforrentning på 12,1 pct., en stigning fra 11,7 pct. (stigning til 12,5 pct. fra 11,7 pct.)
Hovedtal, EUR mio. 2.kvt 2012 1.kvt 2012 Ændr. pct. 2.kvt 2011 Ændr.
pct.
H1
2012
H1
2011
Ændr.
pct.
Nettorenteindtægter 1.462 1.420 3 1.326 10 2.882 2.650 9
Driftsindtægter i alt 2.606 2.531 3 2.342 11 5.137 4.852 6
Resultat før nedskrivninger 1.316 1.255 5 1.067 23 2.571 2.312 11
Nedskrivninger på udlån, netto -217 -218 0 -118 84 -435 -360 21
Nedskrivningsandel, ann., bp 26 26 15 26 23
Ordinært resultat 1.099 1.037 6 949 16 2.136 1.952 9
Risikojusteret resultat 851 799 7 643 32 1.650 1.414 17
Resultat pr. aktie (udv.), EUR 0,21 0,19 0,18 0,40 0,36
Egenkapitalforrentning, pct. 12,5 11,7 11,5 12,1 11,7

For poster i resultatopgørelsen er der anvendt følgende valutakurser i 2. kvartal 2012 for hhv. DKK, NOK og SEK: 7,44, 7,57 og 8,88.

 
Yderligere information:

Christian Clausen, koncernchef, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, Group CFO, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 0515)
Claus Christensen, Group Identity & Communications, Danmark, +45 3333 1279

Gå til IR regnsskabssider

Documents