Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Økonomisk Perspektiv: Lysglimt i en mørk tid

| 04-12-2012 09:00

Ifølge Nordea vil pengepolitikken dog understøtte økonomien i lang tid fremover, fordi den underliggende inflation udvikler sig svagt, og arbejdsløsheden fortsat er høj.

- Vi har nedjusteret vores vækstskøn for verden i år marginalt til 3 pct. mod 3,1 pct. i september. Forventningerne til 2013 er ligeledes nedjusteret til nu til 3,3 pct. mod 3,5 pct. i september, mens skønnet for 2014 er opjusteret til 4 pct. mod tidligere 3,8 pct. Også de nordiske økonomier er, med undtagelse af Norge, blevet ramt af recessionen i euroområdet. Derfor har vi også nedjusteret skønnet for væksten i Norden for 2012 og 13, men regionen vil alligevel bevare sin position som sikker havn på de finansielle markeder. Det skyldes ikke mindst de relativt flotte offentlige finanser, som de nordiske lande kan diske op med i forhold til de fleste andre lande i verden, siger Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen.

Tilbagegang i Danmark, men snart går vi mod lidt lysere tider
Eksporten har været solstrålehistorien i dansk økonomi over de seneste år. Nu hvor også eksporten møder modvind, er det afgørende, at den hjemlige efterspørgsel kommer op i gear, hvis væksten skal komme tilbage til Danmark. Og snart synes lidt lysere tider på vej.

- De rekordlave renter vil understøtte boligmarkedet, og efter flere års stagnerede privatforbrug er der et stort opbygget forbrugspotentiale i de danske husholdninger, som venter på at blive forløst. Samtidig vil investeringsaktiviteten igen yde et positivt vækstbidrag til dansk økonomi, drevet af såvel den offentlige som private sektor, som vi venter i et vist omfang vil benytte sig af investeringsvinduet, siger Nordeas cheføkonom.

I forhold til Nordeas seneste prognose fra september er der dog tale om en markant nedjustering af væksten i år i Danmark, hvor vi nu venter en tilbagegang på 0,5 pct., mens vi venter en fremgang på 1,5 pct. i 2013.

- Over de kommende år vil væksten blive tilstrækkelig høj til, at beskæftigelsen langsomt vil begynde at stige igen. Men der bliver på ingen måde udsigt til nogen jobfest, og det må ses i øjnene, at der er betydelig risiko for, at arbejdsmarkedet har taget strukturel skade af den langstrakte krise. Det er ensbetydende med, at ledigheden fremover nok vil være permanent højere, end før krisen satte ind, siger Helge J. Pedersen.

Se rapporten på nordeamarkets.com

Yderligere information:
Cheføkonom   Helge J. Pedersen          33 33 31 26
Senioranalytiker Jan Størup Nielsen      33 33 31 71

Documents