Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Velkommen til Nordeas ordinære generalforsamling 14. marts 2013

Selskabsmeddelelse | 01-02-2013 14:00

Bestyrelsen for Nordea Bank AB (publ) indkalder til ordinær generalforsamling torsdag 14. marts 2013 kl. 13.00 i Aula Magna, Stockholms Universitet i Stockholm i henhold til vedlagte indkaldelse.

I indkaldelsen offentliggøres bl.a. nomineringsudvalgets forslag til medlemmer af bestyrelsen og bestyrelsens vederlag, bestyrelsens forslag til bemyndigelse til tilbagekøb af egne aktier og bemyndigelse til udstedelse af konvertible instrumenter samt forslag til retningslinjer for aflønning af ledende medarbejdere. I retningslinjerne præsenteres en ny incitamentsordning for ledende medarbejdere i Nordea til erstatning for de to ordninger – variabel løn og langsigtet incitamentsordning – som Nordea tidligere har haft.

Ændringen sker for at forenkle og øge overskueligheden i forbindelse med ordningerne samt mindske kompleksiteten som følge af den nye regulering. Formålet med den nye ordning er at give tilsvarende incitamenter som de to tidligere ordninger uden at ændre aflønningsniveauerne for de deltagende medarbejdere eller omkostningsniveauet for Nordea.

Indkaldelsen offentliggøres i Post- och Inrikes Tidningar og på www.nordea.com.

Meddelelse om, at indkaldelse er foretaget, sker ved annoncering i Dagens Nyheter og Svenska Dagbladet 7. februar 2013.

 
Yderligere information:

Jan Larsson, leder af Group Identity & Communications, +46 8 614 79 16
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 8 614 78 80

Documents