Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Selskabsmeddelelse | 24-04-2013 07:00

Koncernchef Christian Clausens kommentar til resultatet:
”Nordea har leveret i henhold til den finansielle plan, der blev præsenteret på kapitalmarkeds­dagen 6. marts. Jeg er meget glad for, at vi ti kvartaler i træk har holdt omkostningerne uændrede. Vores fokus på kapitaleffektivitet har medført, at kernekapitalprocenten eksklusive hybridkapital steg yderligere til 13,2 trods den negative effekt af de reviderede IAS 19-bestemmelser.

Vores initiativer på indtægtssiden havde en positiv effekt, og det lykkedes os at mindske de negative følger af lave renter og et lavt aktivitetsniveau blandt erhvervskunder. Vi er overbevist om, at disse initiativer også fremover vil være en drivkraft for driftsindtægterne.

Vores kreditkvalitet er fortsat solid. Vi ser, at kreditkvaliteten har stabiliseret sig i Danmark og inden for shipping, og vi forventer yderligere forbedringer i 2013 i forhold til 2012.”

(Se hele koncernchefens kommentar på side 2)

1. kvartal 2013 i forhold til 1. kvartal 2012 (1. kvartal 2013 i forhold til 4. kvartal 2012):

  • Driftsindtægter steg 1 pct. (fald på 3 pct.)
  • Ordinært resultat steg 2 pct. (uændret)
  • Kernekapitalprocent eksklusive hybridkapital steg til 13,2 fra 11,6 (stigning fra 13,1)
  • Omkostningsprocent steg til 51 fra 50 (stigning fra 50)
  • Nedskrivningsandel faldt til 23 bp fra 26 bp (fald fra 29 bp)
  • Egenkapitalforrentning på 11,3 pct., et fald fra 11,9 pct. (fald fra 12,3 pct.)
              
Hovedtal, EUR mio. 1. kvt.
2013
4. kvt.
2012
Ændr.
pct.
1. kvt.
2012
Ændr.
pct.
Nettorenteindtægter 1.400 1.429 -2 1.420 -1
Driftsindtægter i alt 2.558 2.630 -3 2.531 1
Resultat før nedskrivninger 1.259 1.303 -3 1.255 0
Nedskrivninger på udlån, netto -199 -244 -18 -218 -9
Nedskrivningsandel, ann., bp 23 29   26  
Ordinært resultat 1.060 1.059 0 1.037 2
Risikojusteret resultat 863 882 -2 829 4
Resultat pr. aktie (udv.), EUR 0,20 0,21   0,19  
Egenkapitalforrentning, pct. 11,3 12,3   11,9  

For poster i resultatopgørelsen er der anvendt følgende valutakurser i 1. kvartal 2013 for hhv. DKK, NOK og SEK: 7,46, 7,43 og 8,50.

                

Yderligere information:
Christian Clausen, koncernchef, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, +46 8 614 7814
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 0515)
Stephan Ghisler-Solvang, pressechef, Danmark, 33 33 45 56

Gå til IR regnsskabssider

Documents