Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Økonomisk Perspektiv: Vendepunkter

| 04-09-2013 09:00

Sådan lyder konklusionen i Nordeas nye økonomiske prognose, hvor Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen forudser en vækst i dansk økonomi i år på 0,3%, der tiltager til 1,3% i 2014 og 1,7% i 2015.

- Forventningerne om, at privatforbruget kan agere vækstmotor for økonomien er delvist baseret på, at danskernes købekraft stiger, trukket af skattelettelser og en højere realløn. Reallønsfremgangen skyldes ikke mindst den historisk lave inflation, som endvidere styrker den danske konkurrenceevne. Sammen med en forventet højere vækst på de vigtigste eksportmarkeder, vil det øge eksporten over de kommende år. Især ser det bedre ud i Tyskland, Storbritannien og USA, men vi regner også med, at den svenske økonomi retter sig betydeligt over de kommende år, siger Helge J. Pedersen.

Usikkerhed om renteudviklingen kan påvirke boligpriser

Der tegner sig endvidere et billede af et dansk arbejdsmarked i bedring. Men det kan ikke forklares ud fra den faktiske udvikling i økonomien.

- Det indikerer en svag udvikling i produktiviteten, hvilket kan give anledning til at frygte, at opsvinget vil blive jobløst, når det for alvor materialiserer sig. Det kan også få konsekvenser for udviklingen på boligmarkedet, som dog for tiden er præget af spirende optimisme. Vi venter således svagt stigende reale priser henover prognoseperioden drevet af udviklingen i og omkring de store byer, påpeger Nordeas cheføkonom.

Et usikkerhedsmoment er knyttet til renteudviklingen. Det forventes nemlig, at renten kommer til at stige henover prognoseperioden. Den europæiske centralbank, ECB, vil formentlig først komme med sin første rentestigning i løbet af 2015.

- Det vil påvirke de korte danske rentesatser, mens de lange renter vil reagere allerede, når der bliver spekuleret i, hvornår den amerikanske forbundsbank, Fed, strammer pengepolitikken. Det har vi allerede fået en forsmag på henover sommeren, hvor den lange gennemsnitlige realkreditrente er steget med 0,6 procentpoint. Det vil være med til at dæmpe udviklingen i boligpriserne, siger Helge J. Pedersen.

Også verdensøkonomien står over for vendepunkt

Den højere rente er dog også tegn på, at verdensøkonomien står over for et vendepunkt, anført af USA, men også euroområdet synes nu at have lagt recessionen bag sig. Usikkerheden knytter sig mere til de nye økonomier i Asien og Latinamerika, hvor væksten aftager.

- Vores hovedscenario er baseret på, at de kinesiske myndigheder vil sikre økonomien en blød landing gennem en lempelse af især finanspolitikken. Derfor vil afmatningen i ”den nye verden” vise sig at være af midlertidig karakter. På den baggrund vil væksten i verdensøkonomien blive 3,1% i år for at stige til knap 3,8% i 2014 og 4% i 2015, som vores prognose nu dækker, siger Nordea Helge J. Pedersen.

Se rapporten på nordeamarkets.com

Yderligere henvendelser til:
Cheføkonom   Helge J. Pedersen              33 33 31 26
Senioranalytiker Jan Størup Nielsen             33 33 31 71

Documents