Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordeas nomineringsudvalg for den ordinære generalforsamling 2014 er udpeget

Selskabsmeddelelse | 17-09-2013 13:30

På Nordeas ordinære generalforsamling i 2013 blev det besluttet at nedsætte et nomineringsudvalg, der har til opgave inden den ordinære generalforsamling i 2014 at stille forslag om valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og revisor samt vederlag til bestyrelsesmedlemmer og revisor.

De fire største aktionærer med hensyn til stemmeret, som ønsker at deltage i nomineringsudvalget, har hver ret til at udpege et medlem. Desuden indgår formanden for bestyrelsen i nomineringsudvalget.

Nomineringsudvalgets sammensætning:
Torbjörn Magnusson, adm. direktør i If, udpeget af Sampo Abp
Daniel Kristiansson, rådgiver i det svenske finansministerium, den svenske stat
Mogens Hugo, bestyrelsesformand i Nordea-fonden
Peder Hasslev, kapitalforvaltningschef i AMF
Björn Wahlroos, formand for bestyrelsen

Torbjörn Magnusson er udpeget til formand for nomineringsudvalget.

Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag 20. marts 2014.

Aktionærer, der ønsker at fremsætte forslag til nomineringsudvalget, skal fremsende disse skriftligt senest 31. december 2013 via Nordeas hjemmeside www.nordea.com eller til følgende adresse:

Nordea Bank AB (publ)
Valberedningen
c/o Group Legal, H 50
SE-105 71 Stockholm

   
Yderligere information:

Torbjörn Magnusson, +46 8 792 81 12

Documents