Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nomineringsudvalgets forslag til Nordeas ordinære generalforsamling 2014

Selskabsmeddelelse | 28-01-2014 18:25

Nomineringsudvalget for Nordea Bank AB (publ) er nedsat i henhold til beslutning på den ordinære generalforsamling i 2013 og består af Torbjörn Magnusson, formand for nomineringsudvalget, udpeget af Sampo Abp, Mogens Hugo, udpeget af Nordea-fonden, Peder Hasslev, udpeget af AMF, Monica Caneman, udpeget af Fjärde AP-fonden, og Björn Wahlroos, bestyrelsesformand. Nomineringsudvalget offentliggør i dag sine forslag til Nordeas ordinære generalforsamling 20. marts 2014. Forslagene bliver også gengivet i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand
Nomineringsudvalget foreslår genvalg af samtlige bestyrelsesmedlemmer med undtagelse af Peter F Braunwalder, som ikke stiller op til genvalg, og nyvalg af Robin Lawther. Nomineringsudvalget foreslår genvalg af Björn Wahlroos som bestyrelsesformand.

Således foreslås genvalg af Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Elisabeth Grieg, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell og Kari Stadigh som bestyrelsesmedlemmer indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling, og at Robin Lawther vælges som nyt bestyrelsesmedlem for samme periode. Det foreslås desuden, at Björn Wahlroos genvælges til bestyrelsesformand indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling.

Robin Lawther foreslås som nyt medlem af bestyrelsen
Robin Lawther er født i 1961. Hun har en bachelorgrad i økonomi fra University of North Carolina at Chapel Hill, USA og en kandidatgrad i regnskab og finansiering fra London School of Economics, England. Robin Lawther var i 1985-2012 ansat i J.P. Morgan, hvor hun havde flere ledende stillinger, bl.a. som Head of Wealth Management for Southeast USA, Head of Investment Banking for the Nordic Region og Head of Mergers & Acquisitions Execution for European Financial Institutions. Hun er bestyrelsesmedlem af The Shareholder Executive under den engelske regering. Robin Lawther har ingen aktier i Nordea.

Uafhængighed i henhold til den svenske kodeks for selskabsledelse
Af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer anses samtlige for at være uafhængige i forhold til selskabet og selskabets ledelse. Af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer anses samtlige, bortset fra Björn Wahlroos og Kari Stadigh, for at være uafhængige i forhold til selskabets større aktionærer. Mindst to af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer, som er uafhængige i forhold til selskabet og selskabets ledelse, er således også uafhængige i forhold til selskabets større aktionærer.

Nomineringsudvalget begrunder sin bedømmelse af uafhængigheden som følger: Björn Wahlroos er bestyrelsesformand og Kari Stadigh er direktør og koncernchef i Sampo Abp, som ejer mere end 10 pct. af samtlige aktier og stemmer i Nordea Bank AB (publ).

Valg af revisor
Nomineringsudvalget foreslår genvalg af KPMG AB som revisor for perioden indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling.

Vederlag til bestyrelsen og honorar til revisor
Nomineringsudvalget foreslår, at den ordinære generalforsamling fastsætter honorar til bestyrelses­medlemmerne på EUR 259.550 til formanden, EUR 123.250 til næstformanden og EUR 80.250 til hvert af de øvrige medlemmer. Derudover betales et vederlag for udvalgsarbejde i aflønnings­udvalget, revisionsudvalget og risikoudvalget på EUR 21.350 til formanden for udvalget og EUR 15.150 til de øvrige medlemmer. Der betales ikke vederlag til bestyrelsesmedlemmer, som er ansat i Nordea koncernen.

Den foreslåede forhøjelse af bestyrelsens vederlag er 3 pct. for samtlige bestyrelsesmedlemmer med undtagelse af næstformanden, hvis vederlag forhøjes med 14 pct. Vederlag for udvalgsarbejde forhøjes med 3 pct. Den samlede foreslåede forhøjelse er 4 pct.

Revisors honorar foreslås fastsat efter godkendt regning.

Nedsættelse af nomineringsudvalg
Det foreslås, at der nedsættes et nyt nomineringsudvalg, der får til opgave på den ordinære generalforsamling 2015 at fremsætte forslag om valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og revisor samt vederlag til disse og honorar til revisor.

Yderligere information:
Torbjörn Magnusson, +46 8 792 81 12

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 900 lokaliteter og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og København.

Documents