Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Årsregnskabsmeddelelse 2013

Selskabsmeddelelse | 29-01-2014 07:00

Koncernchef Christian Clausens kommentar til resultatet:
”2013 var endnu et år præget af lav vækst, og renterne faldt til rekordlave niveauer. Under disse betingelser har vi leveret et stabilt indtægtsniveau (i lokal valuta) og oplevet en fortsat tilgang af relationskunder. Vi har nu i 13 kvartaler i træk holdt omkostningerne uændrede. Nedskrivninger på udlån faldt 17 pct., og ordinært resultat steg 3 pct. (begge i lokal valuta). Kernekapital­procenten eksklusive hybridkapital steg 180 bp til 14,9 pct. som følge af lav låneefterspørgsel, stærk kapitalopbygning og fortsatte effektivi­seringstiltag. Bestyrelsen foreslår udbetaling af udbytte på EUR 0,43 pr. aktie (EUR 0,34).

Vi forventer, at den økonomiske vækst og renterne holder sig på et lavt niveau i en længere periode. Derfor forventer vi, at låneefterspørgslen og kundeaktiviteten bliver lavere, end vi antog sidste år, da vi lancerede vores planer for fremtidens relationsbank. Vi fremrykker og udvider derfor vores initiativer til øget omkostningseffektivitet. Det vil gøre det muligt for os at tilpasse kapaciteten til det lavere aktivitetsniveau og fastholde vores position som en stærk bank.”

(Se hele koncernchefens kommentar på side 2)  

2013 i forhold til 2012 (4. kvartal 2013 i forhold til 3. kvartal 2013)¹:

  • De samlede driftsindtægter faldt 1 pct.; 0 pct. i lokal valuta (stigning på 2 pct.)
  • Ordinært resultat steg 2 pct.; 3 pct. i lokal valuta (fald på 1 pct.)
  • Kernekapitalprocent eksklusive hybridkapital steg til 14,9 fra 13,1 (stigning fra 14,4)
  • Omkostningsprocent uændret på 51 (stigning til 52 fra 51)
  • Nedskrivningsandel faldt til 21 bp fra 26 bp (stigning til 21 bp fra 20 bp)
  • Egenkapitalforrentning på 11,0 pct., et fald fra 11,6 pct. (fald til 10,5 pct. fra 10,8 pct.)
  • Foreslået udbytte pr. aktie EUR 0,43 (EUR 0,34 i 2012)
Hovedtal, fortsættende
aktiviteter¹, EUR mio.
4. kvt.
2013
3. kvt.
2013
Ændr.
pct.
4. kvt.
2012
Ændr.
pct.
2013 2012 Ændr.
pct.
Nettorenteindtægter 1.390 1.386 0 1.382 1 5.525 5.563 -1
Driftsindtægter i alt 2.469 2.426 2 2.570 -4 9.891 9.998 -1
Resultat før nedskrivninger 1.186 1.192 -1 1.275 -7 4.851 4.934 -2
Nedskrivninger på udlån, netto -180 -171 5 -241 -25 -735 -895 -18
Nedskrivningsandel, ann., bp 21 20   28   21 26  
Ordinært resultat 1.006 1.021 -1 1.034 -3 4.116 4.039 2
Risikojusteret resultat 821 823 0 867 -5 3.351 3.313 1
Resultat pr. aktie (udv.)(fort. akt.), EUR 0,19 0,19   0,21   0,77 0,77  
Resultat pr. aktie (udv.)(saml. akt.), EUR 0,19 0,19   0,21   0,77 0,78  
Egenkapitalforrentning, pct. 10,5 10,8   11,9   11,0 11,6  

For poster i resultatopgørelsen er der anvendt følgende valutakurser i 4. kvartal 2013 for hhv. DKK, NOK og SEK: 7,46, 7,81 og 8,65.
¹) Hovedtal for fortsættende aktiviteter efter aftale om salg af de polske bank-, finansierings- og livsforsikringsaktiviteter.  

Yderligere information:
Christian Clausen, koncernchef, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, +46 8 614 7814
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 0515)
Stephan Ghisler-Solvang, pressechef, Danmark, +45 33 33 45 56

Gå til IR regnsskabssider

Documents