Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Nordea sælger alle sine aktier i Nets Holding A/S

Selskabsmeddelelse | 24-03-2014 08:00

Nordea har besluttet at sælge sin ejerandel på 20,7 pct. i Nets Holding A/S (”Nets”, ”Selskabet”) til et konsortium bestående af fonde administreret af Advent International, ATP og Bain Capital.

I lyset af at betalingsindustrien bliver stadig mere kompleks og international, har Nets brug for en stærk, erfaren ejer med en klar strategisk vision for at tage Selskabet til næste niveau i dets udvikling. Det er Nordeas opfattelse, at salget og den nye ejer vil være til gavn for Selskabet og for Nets’ kunder.

Nordeas samlede provenu fra salget vil være ca. DKK 3.500 mio. (ca. EUR 470 mio.). Det giver et skattefrit overskud på næsten DKK 2.700 mio. (ca. EUR 360 mio.), der bliver indtægtsført ved transaktionens gennemførelse. Transaktionen forventes at have en positiv effekt på Nordeas kernekapitalprocent ekskl. hybridkapital på knap 25 bp. Desuden modtager Nordea udbytte for 2013 på i alt DKK 103 mio. (ca. EUR 14 mio.).

Transaktionen er betinget af de sædvanlige myndighedsgodkendelser og ventes gennemført i 2. kvartal 2014. For yderligere oplysninger om transaktionen og de involverede parter henvises til dagens pressemeddelelse fra Nets.

 
Yderligere information:

Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 8 614 7880 eller +46 72 235 05 15
Stephan Ghisler-Solvang, pressechef, Danmark, 33 33 45 56

 
Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).

Documents