Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Selskabsmeddelelse | 29-04-2014 07:00

Koncernchef Christian Clausens kommentar til resultatet:
”Vi har i begyndelsen af 2014 set en øget aktivitet inden for rådgivning af erhvervskunder om finansielle løsninger og kapitalmarkedstransaktioner, og på opsparingsområdet er aktivitetsniveauet fortsat højt. Det har ført til en stigning i vores gebyr- og provisionsindtægter på 13 pct. Da vi fortsat oplever lav låneefterspørgsel og lave renter, var de samlede indtægter stort set uændrede i forhold til 1. kvartal 2013, men steg 3 pct. i lokal valuta. Ordinært resultat steg 6 pct. som følge af øget effektivitet og bedre kreditkvalitet, og omkostningsprocenten faldt til 49 (51). Den egentlige kernekapitalprocent efter Basel 3-reglerne steg med 70 bp til 14,6 pct.

I dette lavvækstmiljø fortsætter vi med at gennemføre vores initiativer for at sikre øget omkostnings- og kapitaleffektivitet og øge forretningsomfanget med vores kunder.”

1. kvartal 2014 i forhold til 1. kvartal 2013 (1. kvartal 2014 i forhold til 4. kvartal 2013)[1]:

  • De samlede driftsindtægter var uændrede; en stigning på 3 pct. i lokal valuta (stigning på 1 pct., i lokal valuta på 2 pct.)
  • Ordinært resultat steg 6 pct.; en stigning på 10 pct. i lokal valuta (stigning på 10 pct., i lokal valuta på 11 pct.)
  • Egentlig kernekapitalprocent efter Basel 3-reglerne steg til 14,6 fra 12,1[1] (stigning fra 13,9[1])
  • Omkostningsprocent faldt til 49 fra 51 (fald fra 52)
  • Nedskrivningsandel på 18 bp, et fald fra 23 bp (fald fra 21 bp)
  • Egenkapitalforrentning på 11,4 pct., en stigning fra 11,1 pct. (stigning fra 10,5 pct.)
Hovedtal, fortsættende aktiviteter[2],
EUR mio.
1. kvt.
2014
4. kvt.
2013
Ændr.
pct.
1. kvt.
2013
Ændr.
pct.
Ændr. pct.
1./4. kvt.
lokal val.
1./1. kvt.
Nettorenteindtægter 1.362 1.390 -2 1.358 0 -1 5
Driftsindtægter i alt 2.501 2.469 1 2.506 0 2 3
Resultat før nedskrivninger 1.264 1.186 7 1.239 2 8 5
Nedskrivninger på udlån, netto -158 -180 -12 -198 -20 -12 -19
Nedskrivningsandel, ann., bp 18 21   23      
Ordinært resultat 1.106 1.006 10 1.041 6 11 10
Risikojusteret resultat 880 821 7 854 3 7 6
Resultat pr. aktie (udv.) (fort. akt.), EUR 0,21 0,19   0,19      
Resultat pr. aktie (udv.) (saml. akt.), EUR 0,21 0,19   0,20      
Egenkapitalforrentning, pct. 11,4 10,5   11,1      

For poster i resultatopgørelsen er anvendt følgende valutakurser i 1. kvartal 2014 for hhv. DKK, NOK og SEK: 7,46, 8,35 og 8,86.
[1] Tidligere skønnede nøgletal.
[2] Hovedtal for fortsættende aktiviteter efter aftale om salg af de polske bank-, finansierings- og livsforsikringsaktiviteter.

Yderligere information:
Christian Clausen, koncernchef, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, +46 8 614 7814
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 0515)
Stephan Ghisler-Solvang, pressechef, Danmark, +45 33 33 45 56

Gå til IR regnsskabssider

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).

Documents