Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordea sælger sine kortindløsningsaktiviteter til Nets

Selskabsmeddelelse | 15-06-2015 09:00

Nordea har underskrevet en aftale om salg af sine kortindløsningsaktiviteter til Nets Holding A/S (”Nets”).

Kortindløsning er en service til erhvervskunder, der gør dem i stand til at modtage kortbetalinger i fysiske butikker og online.

- Salget af kortindløsningsaktiviteterne og etableringen af et partnerskab med Nets vil sikre et langsigtet konkurrencedygtigt tilbud om kortindløsning til vores erhvervskunder. Ændringer i de lovgivningsmæssige rammer og den hurtige teknologiske udvikling i sektoren stiller krav om både en vis volumen og betydelige investeringer fra leverandører af kortindløsning. Nets har den fornødne størrelse og kan tilføre den teknologiske kapacitet og de nødvendige investeringer til aktiviteterne fremadrettet, siger Lennart Jacobsen, leder af Retail Banking.

Aktiviteterne sælges for EUR 230 mio. baseret på enterprise value. Nordeas overskud fra transaktionen efter skat vil være ca. EUR 175 mio., der indtægtsføres ved transaktionens gennemførelse under posten Andre driftsindtægter.

Transaktionen er betinget af de sædvanlige myndighedsgodkendelser og ventes gennemført i 4. kvartal 2015.

Yderligere information:
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15
Stephan Ghisler-Solvang, pressechef, Danmark, 61 22 93 92

Documents