Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Selskabsmeddelelse | 21-10-2015 06:00

Koncernchef Christian Clausens kommentar til resultatet:
”Sommermånederne var præget af et sæsonmæssigt lavere aktivitetsniveau, men vi har ikke set den normale stigning i aktiviteten blandt erhvervskunder og i markedet i efteråret. Indlånsmarginalerne er fortsat under pres, og udlånsvæksten er lav, men nettorenteindtægterne i forretningsområderne ligger fortsat på et pænt niveau. Den stærke tilgang inden for opsparings- og investeringsområdet fortsætter trods faldende aktivpriser, hvilket understreger vores stærke tilbud til kunderne. Kapital under forvaltning er gennem de seneste 12 måneder steget EUR 19 mia. eller 7 pct. i kraft af den stærke tilgang. Nettoresultat af poster til dagsværdi var negativt påvirket af lav markedslikviditet og højere kreditspænd. Driftsindtægterne faldt 3 pct. i lokal valuta i forhold til samme periode i 2014. Nordeas initiativer til at øge omkostningseffektiviteten forløber planmæssigt med et fald i omkostningerne på 3 pct. i lokal valuta, og kreditkvaliteten er fortsat solid. Den egentlige kernekapitalprocent steg 70 bp i forhold til 3. kvartal 2014 til 16,3.

I september indgik vi en leverandøraftale vedrørende vores nye kernebanksystem. Det vil på sigt øge vores agilitet og forbedre vores evne til at opfylde kundernes fremtidige behov og samtidig understøtte vores effektivitet og it-beredskab.”

(Se hele koncernchefens kommentar på side 2 i periodemeddelelsen)

3. kvartal 2015 i forhold til 3. kvartal 2014 (1.-3. kvartal 2015 i forhold til 1.-3. kvartal 2014)[1], [2]:

  • Nettorenteindtægter på EUR 1.272 mio., -9 pct., i lokal valuta -5 pct. (-4 pct. i lokal valuta)
  • Driftsindtægter i alt[2] på EUR 2.253 mio., -5 pct., i lokal valuta -3 pct. (+4 pct. i lokal valuta)
  • Omkostninger i alt[2] på EUR 1.108 mio., -6 pct., i lokal valuta -3 pct. (-2 pct. i lokal valuta)
  • Ordinært resultat[2] på EUR 1.033 mio., -5 pct., i lokal valuta -3 pct. (+13 pct. i lokal valuta)
  • Egentlig kernekapitalprocent på 16,3, en stigning fra 15,6 (stigning på 70 bp fra 15,6)
  • Omkostningsprocent[2] faldt 0,2 procentpoint til 49,2 (fald på 3,1 procentpoint til 46,4)
  • Nedskrivninger på udlån, netto på EUR 112 mio., uændret, i lokal valuta +2 pct. (-15 pct. i lokal valuta)
  • Nedskrivningsandel på 13 bp, en stigning fra 12 bp (fald på 2 bp til 13 bp)
  • Egenkapitalforrentning[2] på 10,4 pct., et fald fra 11,2 pct. (stigning på 1,2 procentpoint til 12,6 pct.)
  • Resultat pr. aktie (udv.) (saml. akt.) på EUR 0,19 mod EUR 0,23 (EUR 0,70 mod EUR 0,61)

For poster i resultatopgørelsen er anvendt følgende valutakurser i 3. kvartal 2015: DKK 7,46, NOK 8,81 og SEK 9,37.
[1] Hovedtal for fortsættende aktiviteter efter salget af de polske bank-, finansierings- og livsforsikringsaktiviteter.
[2] Ekskl. engangsposter (2. kvartal 2014: omstruktureringsomkostninger på EUR 190 mio., 3. kvartal 2014: provenu fra salg af Nets på EUR 378 mio. og værdiforringelse af immaterielle aktiver på EUR 344 mio.).

Oplysninger til pressen og investorer:
-  Pressemøde: 21. oktober kl. 10.00 dansk tid på adressen Smålandsgatan 17, Stockholm. Pressemødet foregår på engelsk og sendes direkte over internettet som webcast på www.nordea.com.
-  International telefonkonference for investorer og analytikere: 21. oktober kl. 14.30 dansk tid.
Ring +44 (0)20 3427 1900, bekræftelseskode 2803094#, senest ti minutter inden start. En indekseret version vil ligeledes være tilgængelig på www.nordea.com. Telefonkonferencen kan desuden genhøres til og med 28. oktober på +44 (0)20 3427 0598, adgangskode 2803094#.

Yderligere information:
Christian Clausen, koncernchef, +46 8 614 7804         
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15             
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, +45 55 47 22 00
Maria Lindeberg, seniorpressekonsulent, +45 20 14 36 08

Seneste kvartalsresultat

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).

Documents