Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea offentliggør årsrapport og bæredygtighedsrapport

Pressemeddelelse | 16-02-2016 12:15

 

Nordea offentliggør i dag sin årsrapport og bæredygtighedsrapport på nordea.com.

 

Årsrapporten beskriver aktiviteterne i 2015, som var et udfordrende år med usædvanligt lave og endda negative renter, geopolitiske spændinger og markedsuro. I lyset af disse markedsforhold er det meget tilfredsstillende at præsentere en stigning i indtægterne på 3 pct. i lokal valuta eksklusive engangsposter. Vi har samtidig reduceret omkostningerne og dermed nedbragt omkostningsprocenten til det laveste niveau nogensinde. Kreditkvaliteten blev forbedret i løbet af året til det stærkeste niveau siden 2007. Som følge heraf steg ordinært resultat med 7%.

 

I løbet af året blev forretningen i Retail Banking i stigende grad påvirket af digitalisering, da både erhvervs- og privatkundernes brug af online og mobile løsninger stiger kraftigt.

 

Wholesale Banking konsoliderede sin position som den førende samarbejdspartner for erhvervskunder og institutionelle kunder i Norden.

 

På Wealth Management-området blev Nordea kåret som den bedste inden for private banking i Norden af de to finanstidsskrifter The Banker og Euromoney.

 

I de kommende år vil vi fokusere på at blive Ét Nordea – en digital, agil, effektiv og robust bank, der drager fuld nytte af sin størrelse. De kommende år vil således være en overgangsperiode, hvor vi implementerer vores omfattende forandringsdagsorden for at skabe en fuldt ud digital bank.

 

Ud over at gøre os klar til digitaliseringen har vi også set på, hvordan andre megatrends som fx klimaforandringer og den aldrende befolkning påvirker vores forretning. Bankerne spiller en væsentlig rolle som katalysator for økonomisk succes i samfundet. Vi har derfor defineret tre fokusområder for vores nye ambitioner inden for bæredygtighed: Vi ønsker at fremme bæredygtig økonomisk fremgang, sprede viden om privatøkonomi og sikre, at vi har en mangfoldig medarbejderstab. Vi præsenterer den nye strategi og de tiltag, vi har taget, i vores bæredygtighedsrapport (Sustainability Report) for 2015.

 

Årsrapporten og bæredygtighedsrapporten kan hentes fra nordea.com. Risikorapporten (Capital and Risk Management (Pillar III) Report 2015) kan ligeledes hentes fra nordea.com/ir.

 

Yderligere information:
Emma Rheborg, leder af Communications Sweden, +46 (0)733802263

 

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).

Documents