Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Periodemeddelelse 1. kvartal 2016

Pressemeddelelse | 27-04-2016 07:00

Koncernchef Casper von Koskulls kommentar til resultatet:

”Markedssituationen har været relativt stabil i begyndelsen af 2016, selvom uroen på de finansielle markeder og endnu lavere renter har sat indtægterne under pres. Omkostningerne er under stram kontrol og udvikler sig planmæssigt, og nedskrivninger på udlån ligger under det gennemsnitlige niveau på 16 bp for de seneste ti år. I lyset af forholdene er resultatet acceptabelt. Den egentlige kernekapitalprocent steg til 16,7.

Det seneste år har vi gennemført en markant styrkelse af de funktioner og processer, der skal sikre, at gældende love og regler overholdes. Da kravene, vi skal opfylde, og risiciene, vi er eksponeret mod, er under konstant forandring, udvikler arbejdet med at være compliant og forbedre vores risikostyring sig hele tiden. Men vores indsats lykkes kun, hvis vi opretholder en stærk risiko- og compliance-kultur, hvor værdier og etiske overvejelser altid er en integreret del af vores forretningsmodel. Som koncernchef vil jeg tage alle nødvendige skridt, for at sikre at vi forbliver en sikker og betroet partner.”

1. kvartal 2016 i forhold til 1. kvartal 2015 (1. kvartal 2016 i forhold til 4. kvartal 2015)[1]:

 • Nettorenteindtægter på EUR 1.168 mio., -7 pct., -4 pct. i lokal valuta (-3 pct., -2 pct. i lokal valuta)
 • Driftsindtægter i alt[1] på EUR 2.295 mio., -16 pct., -14 pct. i lokal valuta (-7 pct., -7 pct. i lokal valuta)
 • Omkostninger i alt[1] på EUR 1.178 mio., -1 pct., uændret i lokal valuta (-3 pct., -2 pct. i lokal valuta)
 • Resultat før nedskrivninger[1] på EUR 1.117 mio., -27 pct., -26 pct. i lokal valuta (-11 pct., -11 pct. i lokal valuta)
 • Nedskrivninger på udlån, netto på EUR 111 mio., -9 pct., -5 pct. i lokal valuta (-22 pct., -20 pct. i lokal valuta)
 • Ordinært resultat[1] på EUR 1.006 mio., -29 pct., -27 pct. i lokal valuta (-10 pct., -9 pct. i lokal valuta)
 • Egentlig kernekapitalprocent på 16,7, en stigning fra 15,6 (en stigning på 20 bp fra 16,5)
 • Omkostningsprocent[1] på 51,3, en stigning fra 43,7 (en stigning på 2,2 procentpoint fra 49,1)
 • Nedskrivningsandel på 13 bp, et fald fra 14 bp (et fald på 4 bp fra 17 bp)
 • Egenkapitalforrentning[1] på 10,3 pct., et fald fra 14,3 pct. (et fald på 1,2 procentpoint fra 11,5 pct.)
 • Resultat pr. aktie (udv.) på EUR 0,19 mod EUR 0,27 (EUR 0,19 mod EUR 0,21)

For poster i resultatopgørelsen er anvendt følgende valutakurser i 1. kvartal 2016: DKK 7,46, NOK 9,53 og SEK 9,32.
[1] Ekskl. engangsposter (4. kvartal 2015: provenu fra salg af Nordeas kortindløsningsaktiviteter til Nets på EUR 176 mio. før skat og omstruktureringsomkostninger på EUR 263 mio.).
      

Yderligere information:

Casper von Koskull, koncernchef, +46 10 157 1020                     Torsten Hagen Jørgensen, Group COO, +45 55 47 22 00
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15         Martin Kjærsgaard Nielsen, pressechef, Danmark, +45 24 98 48 89

Seneste kvartalsresultat

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).

Documents