Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Omstillingen af banken fortsætter – nye udnævnelser til koncernledelsen og justering af Retail-organisationen

Pressemeddelelse | 16-06-2016 08:35

Karen Tobiasen er udnævnt til Chief Human Resources Officer og medlem af Nordeas koncernledelse med virkning fra 1. juli 2016. For at skærpe bankens kundefokus yderligere er det også besluttet at justere organisationen og opdele Retail Banking i to forretningsområder, Personal Banking og Commercial & Business Banking.

Topi Manner, nuværende leder af Banking i Finland og Baltikum, bliver leder af forretningsområdet Personal Banking og medlem af koncernledelsen med virkning fra 1. juli 2016. Mads G. Jakobsen, nuværende deputy for Retail Banking, bliver leder af forretningsområdet Commercial & Business Banking. Lennart Jacobsen, som har ledet Retail Banking med succes de seneste tre år, har besluttet, at det er et godt tidspunkt at komme videre nu, hvor næste fase starter. Han vil hjælpe i overgangsperioden indtil 1. august.

- Vi er i gang med at omstille banken til at blive den bank, kunderne ønsker, vi skal være. Det betyder et betydeligt skærpet kundefokus og tilpasning af både vores processer og systemer til den hurtige udvikling i kundernes forskellige behov, siger koncernchef Casper von Koskull.

- HR-området spiller en stor rolle i at sikre en vellykket omstilling, da det i lige så høj grad handler om vores egen omstilling som om teknologi og processer. Vi har sat et ambitiøst mål om at skabe Ét Nordea – en digital, agil, effektiv og robust bank, der drager fuld nytte af sin størrelse og den store ekspertise, vores 30.000 medarbejdere har. Jeg er overbevist om, at Karen med sin omfattende internationale erfaring inden for HR og store omstillinger kan bidrage betydeligt til vores ambition om at udvikle Nordea til den bedste bank på vores markeder, fortsætter Casper von Koskull.

- Lennart Jacobsen har haft en central rolle i at skabe fundamentet for fremtidens relationsbank og vores digitale løsninger, som vi vil nyde godt af de kommende år. Han har været en højt værdsat leder, og jeg er ked af at miste en god kollega, siger Casper von Koskull.

Ændringerne i Group Executive Management og organisationsændringerne træder i kraft 1. juli og vil være endeligt gennemført, herunder regnskabsmæssigt, senest ved udgangen af året.

Karen Tobiasen
Karen Tobiasen (51) tiltræder 1. juli 2016. Karen kommer fra en stilling som Chief HR Officer i Philips Lighting, hvor hun har haft det overordnede ansvar for HR & Transformation globalt for Philips Lighting, der er en division i Royal Philips Group. Før Philips Lighting har Karen haft en række internationale lederstillinger i SAP EMEA, senest som Senior Vice President, HR & Transformation.  

Mads G. Jakobsen
Mads G. Jakobsen (50) har haft flere ledende stillinger i Nordea (tidligere Unibank) siden 1996 og blev i 2014 deputy for Retail Banking, Country Senior Executive i Danmark og medlem af Nordeas koncernledelse.  

Topi Manner
Topi Manner (41) har været ansat i Nordea (tidligere Merita) siden 1998 og har haft flere ledende stillinger inden for Retail Banking. I 2012 blev Topi leder af Banking Finland og Baltikum og har siden 2015 også være adm. direktør for Nordea Bank Finland.

Yderligere information:
Martin Kjærsgaard Nielsen, pressechef, Danmark, 24 98 48 89


Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).

Documents