EBA-stresstest bekræfter Nordeas stærke position

Pressemeddelelse | 29-07-2016 22:10

Nordea var omfattet af den EU-dækkende stresstest for 2016, som gennemføres af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) i samarbejde med det svenske finanstilsyn, Europa-Kommissionen og Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB).
 
Nordeas stærke kapitalposition og forretningsmodel blev bekræftet af EBA’s EU-dækkende stresstest, der blev offentliggjort i dag 29. juli. I det negative scenario faldt Nordeas egentlige kernekapitalprocent (CET1) fra 16,5 ultimo 2015 til 14,1 ultimo 2018. Den negative effekt er sammenlignelig med stresstest med tilsvarende strenge kriterier udført internt og af tilsynsmyndighederne og medfører ingen ændringer af Nordeas kapitalplanlægning eller kapitalmål. Der er ikke et på forhånd fastsat niveau, som en bank skal nå for at få et godkendt resultat i stresstesten.
 
Nordea tager dagens udmelding fra EBA om den EU-dækkende stresstest til efterretning og anser udfaldet af stresstesten som et sammenligningsgrundlag for banker i EU baseret på en fælles metode.
 
Det negative scenario blev udformet af ECB/ESRB og dækker en tidshorisont på tre år (2016‐2018). Stresstesten er gennemført under antagelse af en uændret balance pr. december 2015 og tager dermed ikke højde for fremtidige forretningsstrategier og ledelsesbeslutninger. Stresstesten er ikke en prognose for Nordeas resultat.
 
EBA’s hjemmeside                                             ECB’s hjemmeside
  
www.eba.europa.eu                                           www.ecb.europa.eu
    
 
 
Yderligere information:

Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15
Martin Kjærsgaard Nielsen, pressechef, Danmark, 24 98 48 89
  
  
  
  

Nordea er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Vi har ca. 11 mio. kunder, 30.000 medarbejdere og er til stede med filialer på omkring 600 lokaliteter. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Vi har bred ekspertise i et stort udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. I Nordea skaber vi tillidsfulde relationer gennem et stærkt engagement i både kunder og samfund.

 

Documents