Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Kunderne medejere af Nordea Liv & Pension

Pressemeddelelse | 17-11-2016 07:10

Foreningen NLP køber 25 pct. af aktiekapitalen i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S.

Foreningen NLP, som repræsenterer kunderne i Nordea Liv & Pension, køber minoritetsandel af Nordea Life Holding AB.

- Dette er en enestående mulighed for at varetage kundernes og Nordea Liv & Pensions interesser, siger Nils Bolmstrand, CEO for Nordea Life Holding AB.

- Vi byder vores kunder velkommen som medejere. Med den nye ejerstruktur vil vi yderligere styrke Nordea Liv & Pensions position i Danmark til gavn for kunderne og selskabet, siger Nils Bolmstrand.

Prisen for de 25 pct. af aktiekapitalen er DKK 2.175 mio. (EUR 291 mio.). Bogført værdi er DKK 1.098 mio. Desuden vil Foreningen NLP investere DKK 932,5 mio. i hybrid kernekapital udstedt af Nordea Liv & Pension.

I forbindelse med transaktionen udlodder Nordea Liv & Pension EUR 375 mio. til Nordea Life Holding AB og styrker dermed Life-koncernens kapitalposition med ca. 16 procentpoint. 

Transaktionen er underskrevet af Foreningen NLP og Nordea Life Holding AB. Transaktionen er betinget af godkendelse fra Finanstilsynet. 

 
Yderligere information:

Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15
Martin Kjærsgaard Nielsen, pressechef, Danmark, 24 98 48 89
 

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er information, som Nordea Bank AB (publ) har pligt til at offentliggøre i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug. 

Documents