Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Ét Nordea – ny juridisk struktur

Pressemeddelelse | 02-01-2017 08:15

Fra i dag 2. januar 2017 er fusionerne på tværs af grænserne mellem Nordea Bank AB (publ) og datterbankerne i Danmark, Finland og Norge en realitet. Som følge heraf er alle datterbankernes aktiver og forpligtelser blevet overført til Nordea Bank AB (publ). Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Plc og Nordea Bank Norge ASA er blevet opløst. Bankaktiviteterne i Danmark, Finland og Norge vil foregå i filialer af Nordea Bank AB (publ).

- Vi har taget et vigtigt skridt i omstillingen af vores forretning. Den enklere juridiske struktur afspejler bedre den nordiske måde, vi arbejder på i dag. Vi er fortsat fuldt engageret i at drive bank i hvert land og i at gøre Nordea til den bank, vores kunder ønsker, vi skal være. Beslutningerne er altid blevet truffet tæt på kunden, og det vil de fortsat blive. Med den enklere struktur reducerer vi kompleksiteten i banken og gør det muligt at fokusere på at skabe endnu mere værdi for kunderne ved at udnytte den samlede ekspertise i Ét Nordea, siger koncernchef Casper von Koskull.

Efter fusionerne (filialiseringen) vil Nordea fortsat arbejde tæt sammen med de relevante nationale myndigheder og følge op på nationale reguleringstiltag til at sikre finansiel stabilitet på vores hjemmemarkeder. Fusionerne (filialiseringen) vil derfor ikke fra Nordeas side påvirke sikringen af finansiel stabilitet og lige vilkår for systemisk vigtige banker og filialer på vores hjemmemarkeder.

Ledelsen har stærkt fokus på at sikre lige vilkår i de lande, som er vores hjemmemarkeder.

Link til oversigt over juridisk struktur på nordea.com

Yderligere information:
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15
Martin Kjærsgaard Nielsen, pressechef, Danmark, 24 98 48 89 

Documents