Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Bestyrelsen for Nordea Bank AB (publ) påbegynder proces for flytning af moderselskabets hovedsæde til Finland

Selskabsmeddelelse | 06-09-2017 16:50

Bestyrelsen for Nordea Bank AB (publ) påbegynder proces for flytning af moderselskabets hovedsæde til Finland – aktiviteter i alle de nordiske hjemmemarkeder fortsætter uændret

På sit møde 6. september 2017 har bestyrelsen for Nordea Bank AB (publ) besluttet at påbegynde en proces for flytning af moderselskabets hovedsæde fra Sverige til Finland. Alle aktiviteter i de nordiske hjemmemarkeder forbliver uændrede, og i relation til kunderne sker der ingen ændringer i vores daglige drift. Kun et begrænset antal medarbejdere ventes at blive påvirket, og Nordea vil fortsat være en stor skatteyder i alle fire hjemmemarkeder.

Nordeas unikke tværnordiske og internationale struktur har betydet, at gældende nationale lovregler og reguleringer har skabt visse udfordringer i forhold til bankens driftsmodel og seneste strategiske udvikling. Placeringen af hovedsædet i et land, der er medlem af EU’s bankunion betyder, at Nordea bliver underlagt de samme reguleringsvilkår som sine europæiske konkurrenter med større konsekvens i håndhævelsen og derfor mere ensartede konkurrencevilkår.

- Bestyrelsens beslutning om at påbegynde en proces for flytning af moderselskabets hovedsæde til Finland er resultatet af seks måneders omhyggelig undersøgelse og analyse af de konkurrencemæssige vilkår og udfordringer, Nordea står over for. Vi ser flytningen som et vigtigt strategisk skridt hen imod at sikre Nordea de samme vilkår som sine europæiske konkurrenter. Vi mener, at vi tjener vores kunders, aktionærers og medarbejderes interesser bedst ved at sikre, at Nordea bliver underlagt de fælles konkurrencevilkår og forudsigelige reguleringsvilkår, som EU’s bankunion indebærer, siger Björn Wahlroos, bestyrelsesformand i Nordea Bank AB (publ).

- Vi vil fortsat skabe værdi for alle vores kunder, da vi vil fortsætte arbejdet med vores nordiske driftsmodel på samme måde som i dag. Vi vil stadig have et stærkt fokus på alle vores fire hjemmemarkeder og ser frem til fortsat at levere stærke produkter og løsninger til kunderne og bidrage til de nordiske samfund og økonomier, siger Casper von Koskull, koncernchef i Nordea Bank AB (publ).

Resolutions- og indskudsgarantiafgiften ventes i 2018 at stige med EUR 60-200 mio. i forhold til 2017 og i 2019 at ligge EUR 60-150 mio. over niveauet for 2017. Det endelige tal afhænger bl.a. af det nøjagtige tidspunkt for flytningen. Nordea vurderer, at nutidsværdien af resolutionsafgifter, indskudsgarantier og andre overgangseffekter vil være positiv i størrelsesordenen EUR 1.000-1.100 mio.

Kapitalmæssigt skal det bemærkes, at de nationale regler i øjeblikket er forskellige, men at det er for tidligt at afgøre, hvordan en flytning af hovedsædet vil påvirke Nordea koncernens samlede kapitalbehov.

Nordea agter at fastholde sin kapital- og udbyttepolitik.

Vores fokus på at fastholde Nordeas forretningsmodel og AA-rating vil ikke blive påvirket.

Nordea-aktien vil fortsat være noteret på børserne i Stockholm, Helsinki og København.

Flytningen sker ved en fusion på tværs af landegrænserne, hvor Nordea Bank AB (publ) fusioneres ind i et nyetableret finsk datterselskab. Ifølge planen vil fusionen finde sted i 2. halvår 2018 og er betinget af bl.a. de relevante myndigheders godkendelse og aktionærernes samtykke på en generalforsamling.

Som følge af beslutningen holder Nordea en kort pressebriefing i dag onsdag 6. september 2017 kl. 17.00-17.30 dansk tid. Opkald: + 46 200 125 783. Mødekode: 83570624. Desuden holder Nordea et pressemøde 7. september kl. 8.00 dansk tid/9.00 finsk tid i Helsinki i Nordea Campus, Aleksis Kiven katu 7. Registrering af deltagere starter kl. 7.30 dansk tid/8.30 finsk tid. Af sikkerhedsmæssige grunde vil det være nødvendigt at fremvise gyldig legitimation.

For at deltage i pressemødet send en mail til kati.tommiska [at] nordea.com (kati[dot]tommiska[at]nordea[dot]com).
Webcast URL: : http://edge.media-server.com/m/p/2bxm7j3o
 

Opkald:  
Deltagere kan ringe ind ved
hjælp af nedenstående numre:
 
Bekræftelseskode: 5199007  
Storbritannien: +44 (0)20 3427 1903
Sverige: +46 (0)8 5065 3936
Danmark: +45 32 71 16 59
Finland: +358 (0)9 6937 9590
Norge: +47 2350 0486

 

Nordea vil også gerne invitere analytikere og investorer til et møde med morgenmad 7. september i London.

Tid: kl. 9.00 dansk tid/8.00 engelsk tid.
Sted: London Hilton on Park Lane, 22 Park Lane, London W1K 1BE, Argyll Suite.

Heikki Ilkka, Group CFO, og Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, deltager. Morgenmødet, herunder besvarelse af spørgsmål, forventes at vare ca. en time.

For at deltage kontakt Carolina Brikho på carolina.brikho [at] nordea.com (carolina[dot]brikho[at]nordea[dot]com).

Opkaldsmuligheder: +44(0) 20 3427 1913 eller +46(0)8 5065 3937 eller +1646 254 3365 eller +4532 71 16 58 eller +358(0)9 6937 9543, bekræftelseskode 7667705 senest kl. 8.50 dansk tid/7.50 engelsk tid.

Efter mødet er en indekseret version tilgængelig på www.nordea.com. Mødet kan desuden genhøres til og med 14. september på +44(0) 20 7660 0134 eller +46(0)8 5199 3077, bekræftelseskode 7667705.

Yderligere information:
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15                                                                     
Claes Eliasson, fungerende leder af Group External Communications, +46 72 141 67 12                                                      

Denne information er information, som Nordea Bank AB (publ) har pligt til at offentliggøre i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug. Informationen blev offentliggjort af ovenstående kontaktpersoner 6. september 2017 kl. 16.50 dansk tid.

Documents