Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Periodemeddelelse 3. kvartal 2017

Selskabsmeddelelse | 26-10-2017 07:00

Koncernchef Casper von Koskulls kommentar til resultatet:

”Trods øgede geopolitiske risici og ubalancer i økonomien ser vi fortsat synkroniseret vækst på vores hjemmemarkeder. Marginalerne har holdt sig på et stabilt niveau, selvom den sædvanlige stigning i erhvervskundernes efterspørgsel efter rådgivningsydelser udeblev efter sommerperioden. Omkostningerne udviklede sig planmæssigt, og som ventet blev kreditkvaliteten forbedret. Den egentlige kernekapitalprocent er uændret på 19,2, og kapitalbufferen er steget til 180 bp, det højeste niveau nogensinde.

Vi har nu været i gang med vores transformation af Nordea i næsten to år. Da vi begynder at se resultater af vores investeringer, er det tid til at begynde næste fase, hvor vi ser, at vi strukturelt kan nedbringe omkostningerne og øge effektiviteten. Denne transformation ville ikke have været mulig uden vores stærke balance og robuste forretningsmodel. I de kommende år vil vi opnå stordriftsfordele ved at tage vores kompetencecentre til det næste niveau og skabe en effektiv og automatiseret drift. Det kræver også, at vi fortsætter en kulturel transformation, så vi bliver en organisation drevet af et formål og værdier. Dette skift vil hjælpe os til at blive nummer et blandt vores konkurrenter målt på kundetilfredshed.”

3. kvartal 2017 i forhold til 3. kvartal 2016 (3. kvartal 2017 i forhold til 2. kvartal 2017)

 • Nettorenteindtægter EUR 1.185 mio., +1 pct.; +1 pct. i lokal valuta (+1 pct., +1 pct. i lokal valuta)
 • Driftsindtægter i alt[1] EUR 2.373 mio., -4 pct.; -4 pct. i lokal valuta (-1 pct., -1 pct. i lokal valuta)
 • Omkostninger i alt EUR 1.204 mio., +2 pct.; +2 pct. i lokal valuta (-7 pct., -7 pct. i lokal valuta)
 • Resultat før nedskrivninger EUR 1.169 mio., -9 pct.; -9 pct. i lokal valuta (+5 pct., +5 pct. i lokal valuta)
 • Nedskrivninger på udlån, netto EUR 79 mio., -41 pct.; -41 pct. i lokal valuta (-25 pct., -24 pct. i lokal valuta)
 • Ordinært resultat[1] EUR 1.090 mio., -5 pct.; -5 pct. i lokal valuta (+8 pct., +8 pct. i lokal valuta)
 • Egentlig kernekapitalprocent 19,2, en stigning fra 17,9 (uændret 19,2)
 • Omkostningsprocent[1] 51, en stigning fra 48 (et fald på 3 procentpoint fra 54)
 • Nedskrivningsandel på 10 bp, et fald fra 16 bp (et fald på 3 bp fra 13 bp)
 • Egenkapitalforrentning[1] 10,5 pct., et fald fra 11,6 pct. (en stigning på 1,0 procentpoint fra 9,5 pct.)
 • Resultat pr. aktie (udv.)[1] EUR 0,21 mod EUR 0,22 (EUR 0,21 mod EUR 0,18)

For poster i resultatopgørelsen er anvendt følgende valutakurser i 3. kvartal 2017: DKK 7,4373, NOK 9,2361 og SEK 9,5833.
[1] Ekskl. engangsposter i 2. kvartal 2016: gevinst relateret til Visa Inc.’s overtagelse af Visa Europe på EUR 151 mio. efter skat.

Yderligere information:
Casper von Koskull, koncernchef, +46 10 157 1020
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15
Torsten Hagen Jørgensen, vicekoncernchef og Group COO, +45 5547 2200
Stine Wind, pressechef, Danmark, +45 40 45 10 72

Seneste kvartalsresultat

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er information, som Nordea Bank AB (publ) har pligt til at offentliggøre i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug og den svenske lov om værdipapirmarkeder. Informationen blev offentliggjort af ovenstående kontaktpersoner 26. oktober 2017 kl. 07.00 dansk tid.

Documents